Pierwsza w Polsce jednoczesna transplantacja serca i wątroby

Pierwszą w Polsce operację jednoczasowego przeszczepienia serca i wątroby przeprowadziły dwa ściśle współpracujące ze sobą zespoły chirurgów z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby WUM i z Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Aninie.

Foto: WUM

Takie transplantacje wykonuje niewiele ośrodków na całym świecie.

Polscy specjaliści operowali 51-letniego pacjenta w dniach 30-31 sierpnia przez 7 godzin. Pacjent czuje się dobrze. Na odpowiedniego dawcę czekał od marca. – Na sali operacyjnej w pewnym momencie jednocześnie było 20 osób – mówi prof. Mariusz Kuśmierczyk.

Zabieg przeszczepienia wątroby przeprowadził zespół pod kierunkiem prof. Krzysztofa Zieniewicza,  w składzie: dr hab. Krzysztof Dudek, dr Marcin Kotulski, dr Maciej Krasnodębski i dr Aneta Skowrońska-Pietkun.

Zabieg implantacji serca przeprowadzony został przez zespół prof. Kuśmierczyka, w składzie: dr Jerzy Lichomski, lek. Mateusz Kuć, dr Krzysztof Kuśmierski, dr hab. Małgorzata Sobieszczańska-Małek, anestezjolodzy dr Ewa Sitkowska-Rysiak i lek. Małgorzata Jasińska oraz perfuzjonista: Jarosław Szymański.

Pacjent był kwalifikowany do transplantacji w Instytucie Kardiologii oraz w Klinice Hepatologii Katedry Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby WUM, kierowanej przez prof. Piotra Milkiewicza, w zespole prowadzonym przez dr hab. Joannę Raszeję-Wyszomirską, a w bezpośrednim okresie pooperacyjnym w prowadzeniu leczenia immunosupresyjnego brała udział dr hab. Urszula Ołdakowska-Jedynak.

Początek programu transplantacji wątroby w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby sięga 30 grudnia 1994 r. kiedy zespół chirurgiczny (dr Jacek Pawlak, doc. Bogdan Michałowicz i dr Krzysztof Zieniewicz przy współudziale dr. Pawła Nyckowskiego, dr. Piotra Małkowskiego, dr. Ireneusza Grzelaka i dr. Marka Schaeffera) przeszczepił wątrobę – jako pierwszy w Polsce – z powodzeniem. Biorczynią była 46-letnia pacjentka z krańcową niewydolnością narządu w przebiegu pierwotnej żółciowej marskości wątroby. Chora żyje w dobrym stanie ogólnym po dziś dzień.

Program przeszczepiania wątroby w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM jest największym programem w naszym kraju i mieści się w ścisłej czołówce ośrodków transplantacyjnych w Europie. Od 1994 r. w Klinice dokonano ponad 2000 przeszczepień wątroby. Roczne przeżycie biorców przeszczepionej wątroby wynosi w Klinice ok. 90 proc., a 5-letnie ok. 60 proc. wg danych z European Liver Transplant Registry.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.