Prezydium NRL o projekcie kodeksu branżowego dla ochrony zdrowia

Stanowisko Nr 61/18/VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie projektu „Kodeksu branżowego dla sektora ochrony zdrowia”.

Foto: pixabay.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem „Kodeksu branżowego dla sektora ochrony zdrowia” (wersja z 30 października 2018 r.), powstałego w ramach inicjatywy www.rodowzdrowiu.pl, przekazanym przez przedstawiciela podmiotów wspierających – Kancelarię Domański, Zakrzewski, Palinka potwierdza poparcie dla idei jego utworzenia oraz ogólnego kierunku przyjętych w tym Kodeksie rozwiązań.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 22 czerwca 2018 r. podjęło uchwałę Nr 12/18/P-VIII w sprawie przystąpienia Naczelnej Izby Lekarskiej w charakterze podmiotu wspierającego do prac nad powstaniem i aktualizowaniem Kodeksu branżowego dla sektora ochrony zdrowia.

Treść Kodeksu była konsultowana przez samorząd lekarski, a uwagi do kolejnych wersji projektu przekazane zostały w Stanowisku Nr 9/18/VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 22 czerwca 2018 r. oraz Stanowisku Nr 31/18/VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 września 2018 r. Przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej brali czynny udział w procesie tworzenia „Kodeksu branżowego dla sektora ochrony zdrowia”.

Jednocześnie uznając za uzasadnione wprowadzenie limitów przetwarzania, których przekroczenie oznacza przetwarzanie danych na dużą skalę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w dalszym ciągu postuluje konieczność dostosowania owych limitów do realiów udzielania świadczeń zdrowotnych przez średnie lub małe podmioty lecznicze i zwiększenie podanej liczby Unikalnych Pacjentów powyżej proponowanej (600). Przyjęte w projektowanym Kodeksie ilości graniczne, których przekroczenie miałoby oznaczać przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych na dużą skalę są w ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zbyt małe.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej Kodeks powinien ponadto zawierać stwierdzenie, iż incydentalne, występujące w jednym kwartale i nie wynikające z przyczyn strukturalnych przekroczenie podanej w punkcie 5.1.1.2 liczby Unikalnych Pacjentów (600 czy większej liczby – zgodnie z postulatem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej), nie powoduje od razu uznania takiego PWDL za przetwarzającego dane na dużą skalę. Brak takiego zastrzeżenia może powodować niejasną sytuację prawną co do obowiązku zatrudniania inspektorów ochrony danych przez PWDL, u których liczba pacjentów, na rzecz których realizują świadczenia ma na przemian tendencje wzrostowe i spadkowe, balansujące wokół ustalonego w Kodeksie limitu przetwarzania na dużą skalę.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.