NFZ prowadzi kontrole ordynacji lekarskiej

111 postępowań kontrolnych ordynacji lekarskiej przeprowadziły Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia w pierwszym kwartale tego roku*. W 35 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ordynacji lekarskiej – informuje Departament Gospodarki Lekami NFZ.

Foto: Marta Jakubiak

Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem uchybień lub nieprawidłowości. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

 • wystawianie recept niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie kontroli:
  • nieuzasadniona ordynacja leków,
  • wystawienie recept z błędnym poziomem odpłatności,
  • ordynacja leków refundowanych niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi,
  • ordynacja leków refundowanych poza wskazaniami określonymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego (w przypadku, gdy wskazania do refundacji odnoszą się do wskazań rejestracyjnych leku),
  • wystawiane recept pacjentom w trakcie hospitalizacji na oddziałach szpitalnych,
  • wypisywanie przez lekarzy stomatologów recept na własny numer PESEL, na leki służące do zaopatrzenia gabinetu (iniekcje znieczulające),
  • wystawienie recept na leki refundowane w ilościach przekraczających 3-miesięczne stosowanie,
 • nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej:
  • brak wpisów w dokumentacji medycznej dotyczących porady ambulatoryjnej, wywiadu lekarskiego, wyników badań diagnostycznych, zaordynowanych leków oraz wystawionych recept,
  • brak diagnozy, rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego, urazu, których lek dotyczy (brak potwierdzenia zasadności ordynacji leków),
  • brak adnotacji o ilości przepisanych leków, sposobie dawkowania,
  • brak uzasadnienia choroby przewlekłej w dokumentacji medycznej, na którą dana recepta została wystawiona,
  • braki formalne w dokumentacji medycznej (np. brak numeracji stron oraz danych identyfikujących pacjenta, brak autoryzacji poprawek, brak oznaczenia podmiotu leczniczego, daty porady itp.),
  • niezgodność danych na receptach z dokumentacją medyczną (np. brak porady w dniu wystawienia recepty lub recepta wystawiona w innych dniu niż data porady, inne dawkowanie itp.),
 • brak dokumentacji medycznej,
 • wystawienie recept na drukach posiadających numery przyznane innym lekarzom.

* Za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych przyjęto datę wysłania wystąpienia pokontrolnego.

Źródło: NFZ

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.