22 kwietnia 2024

Apelujemy do pani, jako premiera i lekarza

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się dzisiaj w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej, Polskiej Unii Onkologii, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych do premier Ewy Kopacz z pilną prośbą o jak najszybsze spotkanie w sprawie tzw. pakietu onkologicznego. Poniżej publikujemy treść tego pisma.

Ewa Kopacz i przewodniczący parlamentu Mołdawii Igor Corman. Foto: Krzysztof Białoskórski

„Zgodnie z naszym wspólnym stanowiskiem w sprawie proponowanych przez Ministra Zdrowia zmian w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów onkologicznych, pragniemy zaapelować do Pani Premier o zmianę charakteru wdrażanych przepisów i uznanie ich za program pilotażowy. Prosimy o wysłuchanie naszych opinii, tak ważnych dla zdrowia i życia wszystkich Polaków – pacjentów lub potencjalnych chorych.

Naszym zdaniem wiele założeń pakietu jest słusznych, ale wybrane metody wprowadzenia ich w życie mogą zaszkodzić pacjentom oraz utrudnić pracę tysięcy lekarzy w Polsce, a co za tym idzie zaprzepaścić to, co może być początkiem skutecznych zmian. Jesteśmy przekonani, że – podobnie, jak w przypadku innych grup zawodowych – Pani Premier chętnie spotka się z nami. Wierzymy w to zwłaszcza, że nasz apel dotyczy milionów Polaków, którym rząd mógłby uprościć drogę do szybkiej diagnozy i efektywnego leczenia.

Środowiska onkologów, lekarzy rodzinnych i całego samorządu lekarskiego włożyły bardzo dużo wysiłku w opracowanie propozycji zmian i mamy nadzieję, że wdrażanie „pakietu onkologicznego” nie będzie polegało na narzucaniu niefortunnych rozwiązań, lecz na konstruktywnej współpracy i dopracowaniu najlepszych z nich. Jesteśmy pewni, że rozmowy z nami pomogą Pani Premier w odpowiedniej diagnozie sytuacji i pozwolą na podjęcie najkorzystniejszych decyzji w celu poprawy sytuacji w zakresie leczenia w różnych dziedzinach medycyny.

W naszej opinii program pilotażowy pomógłby nie tylko sprawdzić efektywność „pakietu”, ale także uniknąć chaosu wśród leczonych lub oczekujących na leczenie pacjentów oraz diagnozujących lub leczących ich lekarzy, a rządowi dałby czas na dopracowanie przepisów w atmosferze konstruktywnej dyskusji ze środowiskiem medycznym. Program pilotażowy umożliwiłby również rządowi wypracowanie odpowiedniej komunikacji ze społeczeństwem na przyszłość – komunikacji z pacjentami i lekarzami. Dopracowana kampania informacyjna – w przeciwieństwie do obecnej sytuacji, w której komunikacja jest mało efektywna – pomogłaby wszystkim nie tylko dobrze zapoznać się z nowymi procedurami, ale również docenić wypracowane przez rząd zmiany.

Pani Premier, apelujemy do Pani, jako Premiera i lekarza, wiedząc, że los pacjentów i lekarzy jest Pani bliski oraz widząc, że podejmuje Pani rozmowy z przedstawicielami wielu, także mniej licznych, zawodów. Samorząd lekarski wraz z innymi organizacjami medycznymi jest otwarty na rzeczową dyskusję w celu wspólnego opracowania rozwiązań, które miałyby szanse rzeczywiście poprawić sytuację pacjentów oczekujących na leczenie, zwłaszcza pacjentów onkologicznych, dla których czas dostępu do diagnostyki i leczenia jest szczególnie ważny.”.


Przypomnijmy, że niecałe dwa tygodnie temu przedstawiciele samorządu lekarskiego, Kolegium Lekarzy Rodzinnych oraz towarzystw onkologicznych wskazali problemy i zagrożenia, jakie czekają pacjentów i lekarzy od 1 stycznia 2015 roku, po wejściu w życie pakietu onkologicznego oraz zaapelowali o pilny dialog w celu poprawy zapisów pakietu. Konferencję, która odbyła się w siedzibie Naczelnej Izby lekarskiej, transmitowaliśmy na żywo (zobacz więcej).