23 czerwca 2024

Czas pracy lekarzy: wypełnij ankietę

W związku ze zbliżającymi się zmianami w dyrektywie Unii Europejskiej dotyczącej tygodniowego czasu pracy i licznymi doniesieniami medialnymi o lekarzach pracujących ponad 400 godzin miesięcznie, Komisja Młodych Lekarzy Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Ośrodek Studiów, Analiz i Informacji NIL zwracają się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej czasu pracy lekarzy i lekarzy dentystów.

IMG_0800

Foto: Marta Jakubiak

Uzyskanie obiektywnych danych o czasie pracy jest bardzo ważne nie tylko ze względu na zdrowie, ale także coraz liczniejsze konsekwencje nieprzestrzegania zasad dotyczących czasu pracy, jak np. odstąpienie przez ubezpieczycieli od wypłaty odszkodowania lekarzom, którzy nie zachowali koniecznego odpoczynku po dyżurze.

Ankieta przeznaczona jest wyłącznie dla lekarzy i lekarzy dentystów, w związku z tym prosimy o podanie daty urodzenia i numeru prawa wykonywania zawodu w celu przeprowadzanie weryfikacji. Jest oczywiście anonimowa – dane, które Państwo podają, nie są zapisywane w systemie, służą jedynie do celów weryfikacyjnych. Ankieta dostępna jest tutaj – zachęcamy do jej wypełnienia.