18 czerwca 2024

Cztery lata na operację, rok do ortodonty

Zgodnie z danymi płynącymi z najnowszego raportu Fundacji Watch Health Care „Barometr WHC”, kolejki w ochronie zdrowia nie uległy skróceniu, a negatywny trend w dostępie do świadczeń zdrowotnych utrzymuje się.

Na podstawowe, gwarantowane świadczenia zdrowotne, Polacy czekają obecnie średnio 2,9 mies. Najdłuższe kolejki są w ortopedii (17 mies.), stomatologii (9 mies.), neurochirurgii (5,7 mies.), okulistyce (5 mies.), a najkrótsze – w neonatologii (ok. 2 tyg.), onkologii (ok. 2,4 tyg.), radioterapii onkologicznej (ok. 2,4 tyg.), chirurgii onkologicznej (2,9 tyg.) oraz położnictwie i ginekologii (ok. 3 tyg.). Rekordowo długo trzeba czekać m.in. na endoprotezoplastykę stawu kolanowego (ponad 4 lata), zabieg usunięcia zaćmy (ok. 2 lat) i wizytę u ortodonty (1 rok).

Fundacja Watch Health Care od pięciu lat monitoruje kolejki w ochronie zdrowia. Z badań przeprowadzanych przez tę organizację wynika, że dostęp do świadczeń zdrowotnych z roku na rok pogarsza się.

– Ten trend nie został jak na razie zahamowany. Porównując pierwszy i drugi kwartał 2015 roku, to sytuacja jest taka sama co roku, czyli na początku skrócenie kolejek bo są nowe pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia, potem stabilizacja i pogorszenie dostępu w drugiej połowie roku. Dramatycznie jest w przypadku ortopedii. Naszym zdaniem ta sytuacja jest do zbadania przez Najwyższą Izbę Kontroli, NFZ lub Ministerstwo Zdrowia. Można tylko zgadywać, że do jej przyczyn należą: limity nakładane przez płatnika, błędna wycena procedur i brak systemu centralnych zakupów z konfekcjonowaniem po stronie producenta – informuje Magdalena Ciupak-Zarzycka, dyrektor zarządzająca Fundacji WHC.

– Nadal będziemy kontynuować monitorowanie zachodzących zmian w dostępności do świadczeń zdrowotnych w Polsce. Kolejny raport zostanie na początku grudnia 2015 roku – dodaje Magdalena Ciupak-Zarzycka.


Czytaj więcej o podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.