3 marca 2024

Darmowe leki: znamy założenia Projektu 75+

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom seniorów, Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt przepisów wprowadzających bezpłatne leki dla osób po 75. roku życia. Część tych pacjentów, szczególnie cierpiących na wiele chorób, nie wykupuje wszystkich przepisanych leków z powodów finansowych.

Konstanty Radziwiłł przedstawia założenia Projektu 75+
Foto: MZ

Tzw. projekt 75+ stanowi jedną z przedwyborczych obietnicy Beaty Szydło. Ma realnie odciążyć domowe budżety seniorów od części wydatków na leki. Dzięki temu faktycznie zwiększy się dostępność leków, co – jak podkreśla resort zdrowia – pozytywnie wpłynie na poprawę stanu zdrowia i jakości życia tych pacjentów.

Pierwsza lista bezpłatnych leków powstanie do 1 września 2016 r.

Najważniejsze założenia projektu 75+ to:

 • Darmowe leki będą przysługiwały osobom, które ukończyły 75 lat. Wiek pacjentów będzie weryfikowany poprzez numer PESEL lub datę urodzenia.
 • Do wypisywania darmowych leków będą uprawnieni lekarze POZ i pielęgniarki POZ. Lekarze z prawem wykonywania zawodu, którzy już nie pracują w zawodzie, będą mogli przepisywać je na receptach pro auctore i pro familiae.
 • Leki, które będą przysługiwały bezpłatnie osobom powyżej 75. roku życia, znajdą się na odrębnym wykazie w obwieszczeniu refundacyjnym.
 • Początkowo w wykazie znajdą się wyłącznie leki o odpłatności 30% i 50% oraz ryczałtowej (R), mające zastosowanie przede wszystkim w chorobach wieku podeszłego (m.in. o podłożu kardiologicznym, reumatologicznym i urologicznym).
 • Lista leków dla seniorów będzie w przyszłości stopniowo poszerzana. W efekcie osoby w wieku 75+ dostaną bezpłatnie więcej refundowanych leków i wyrobów medycznych na receptę.
 • Darmowe leki dla seniorów będą przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. Lekarz lub pielęgniarka będą oznaczali recepty literą „S” (w polu „kod uprawnień dodatkowych”).
 • Zasady realizacji recept w aptekach się nie zmienią. Nie będzie też większych zmian w zasadach, na których apteki rozliczają się z NFZ.

Główny Urząd Statystyczny pod koniec 2014 r. szacował populację seniorów po 75. roku życia w Polsce na ok. 3 mln osób.

W pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy (czyli w 2017 r.) na finansowanie projektu zostaną przeznaczone 564 mln zł. W kolejnych latach ta kwota ma wzrastać o ok. 15% rocznie w ciągu kolejnych 6-7 lat:

 • 2018 r. – 643,3 mln zł;
 • 2019 r. – 733,4 mln zł;
 • 2020 r. – 836 mln zł;
 • 2021 r. – 953,1 mln zł;
 • 2022 r. – 1 010,3 mln zł;
 • 2023 r. – 1 070,9 mln zł;
 • 2024 r. – 1 135,1 mln zł;
 • 2025 r. – 1 203,2 mln zł.

Projekt ustawy wprowadzający bezpłatne leki refundowane dla osób, które ukończyły 75 lat, znajduje się na etapie prac parlamentarnych (druk nr 261).

Resort zdrowia szacuje, że po wejściu w życie ustawy wydatki seniorów po 75. roku życia za leki refundowane zmniejszą się o ponad 40% w 2016 r., a w kolejnych latach – wraz ze wzrostem finansowania programu – o ponad 60%.

Obecnie wydatki pacjentów na leki refundowane przedstawiają się następująco:

 • 860 mln zł w 2015 r.;
 • 735 mln zł w 2016 r. (według prognoz);
 • 296 mln zł w 2017 r. (według prognoz).

Źródło: MZ


W resorcie zdrowia toczą się zaawansowane prace nad 21 projektami ustaw. – Z części tego, co zostało zapowiedziane w exposé, już się wywiązaliśmy – zapewnił minister Konstanty Radziwiłł podczas konferencji prasowej podsumowującej 100 dni rządu Beaty Szydło (szerzej na ten temat tutaj).