15 lipca 2024

Darmowe długodziałające insuliny dla seniorów

Nowoczesne długodziałające insuliny są od 1 września bezpłatnie dostępne dla chorych na cukrzycę, którzy ukończyli 75 lat, w ramach programu 75+. Insulina jest niezbędna, aby obniżyć poziom glukozy we krwi, który zwiększa się po posiłku. 

Foto: pixabay.com / CC0

– To znakomita wiadomość dla seniorów chorych na cukrzycę. Mają szanse na leki, które wcześniej z powodu ceny, były dla nich niedostępne – mówi Anna Śliwińska, prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

U osób zdrowych insulina jest wydzielana w sposób ciągły, co zapewnia jej równomierny poziom we krwi. W przypadku chorych na cukrzycę wydzielanie insuliny jest zaburzone lub trzustka w ogóle nie jest w stanie jej wytworzyć, przez co niebezpiecznie rośnie poziom glukozy we krwi, szczególnie po spożyciu posiłku.

Więcej o bezpłatnych lekach dla seniorów (pełna lista, komentarze, opinie, analizy) znajdziesz tutaj.

Niesie to za sobą wiele konsekwencji zdrowotnych, obejmujących takie narządy, jak: serce, oczy, nerki oraz układ nerwowy. Ważne, aby poziom insuliny we krwi był na stałym i nie za wysokim poziomie.

Z drugiej strony pacjenci powinni unikać epizodów hipoglikemii, czyli obniżenia poziomu cukru we krwi, poniżej bezpiecznej, określonej normy, co może prowadzić do śpiączki cukrzycowej, a w konsekwencji nawet do śmierci. Częsta hipoglikemia może być przyczyną zaburzeń poznawczych oraz demencji i jest czynnikiem ryzyka śmierci z powodów sercowo-naczyniowych. Hipoglikemia obniża jakość życia pacjenta, może wprowadzać niepokój, co z pewnością zwiększa uciążliwość choroby.

Więcej o bezpłatnych lekach dla seniorów (pełna lista, komentarze, opinie, analizy) znajdziesz tutaj.

Dzięki programowi 75+ nowoczesne insuliny długodziałające są dostępne bezpłatnie dla wszystkich seniorów powyżej 75. roku życia we wszystkich refundowanych do tej pory wskazaniach. Insuliny analogowe w ramach listy 75+ dostępne są:

  • w cukrzycy typu 1 u dorosłych, młodzieży i dzieci od 2. roku życia,
  • w cukrzycy typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c >= 8%,
  • w cukrzycy typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii, w cukrzycy o znanej przyczynie.

– Jako diabetolodzy, od lat usiłujemy zmodernizować polski system leczenia chorych na cukrzycę. Cieszy nas decyzja polskiego rządu, korzystna dla osób starszych, które będą leczone przy pomocy nowoczesnych analogów insulin długodziałających bez konieczności finansowania tego leczenia z własnej kieszeni – mówi prof. Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii WUM.

Więcej o bezpłatnych lekach dla seniorów (pełna lista, komentarze, opinie, analizy) znajdziesz tutaj.

Insuliny długodziałające mogą być wypisywane przez lekarzy i uprawnione pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej wszystkim tym, którzy spełniają kryteria refundacyjne oraz w momencie wypisywania recepty ukończyli 75 lat.

Seniorzy muszą mieć w dokumentacji medycznej informacje od lekarza diabetologa o dotychczasowej terapii, okresie stosowania terapii, wartości hemoglobiny glikowanej lub informacje na temat nawracających lub ciężkich epizodów hipoglikemii lub hipoglikemii nocnej. Na recepcie musi znaleźć się litera „S” wpisana w pole „kodu uprawnień dodatkowych”, a potrzebny lek musi być na wykazie bezpłatnych leków.

Komentarz prof. Leszka Czupryniaka:


Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2016 r. (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, poz. 79) w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, liczy aż 1538 stron w formacie PDF. Wykaz preparatów przysługujących bezpłatnie seniorom w wieku 75+ rozpoczyna się dopiero od strony 1501. Link do pełnej listy znajdziesz tutaj.