14 kwietnia 2024

Ekspert BCC: Bierzmy przykład z liderów

W najnowszym rankingu Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia Polska zajęła 31 miejsce. EKIZ ocenia z perspektywy pacjenta systemy ochrony zdrowia w 36 krajach Europy. Dlaczego zajęliśmy tak odległą pozycję? Co robić, aby poprawić funkcjonowanie naszego systemu zdrowia?

Wyniki rankingu komentuje Anna Janczewska-Radwan, minister ds. systemu ochrony zdrowia w Gospodarczym Gabinecie Cieni Business Centre Club (na zdjęciu).

– W okresie ostatnich 25 lat zaszły w polskiej ochronie zdrowia ogromne zmiany. Nie są one jednak na tyle duże, by pozwalały zbliżyć się nam do czołówki europejskich krajów, najbardziej docenianych przez pacjentów. W świetle tego rankingu mamy niestety zdecydowanie więcej słabych niż mocnych punktów. Do mocnych należy zaliczyć wyniki leczenia w kardiologii, dostępność szczepień dla dzieci, dostęp pacjentów do dokumentacji medycznej, niską śmiertelność wśród niemowląt. Dobrze wypadamy również w liczbie godzin wychowania fizycznego w szkołach, co jest jednym z elementów profilaktyki.

Lista słabych punktów jest długa i obejmuje między innymi niską liczbę lekarzy na 100 tysięcy mieszkańców, trudny dostęp do leczenia za granicą, słaby poziom informatyzacji, problemy z zakażeniami szpitalnymi, długie kolejki do określonych świadczeń, niską liczbę transplantacji nerek na 1 milion mieszkańców, długi czas oczekiwania na terapie onkologiczne i diagnostykę tomografii komputerowej, słaby poziom opieki długoterminowej dla osób starszych, brak skutecznej profilaktyki uzależnień (papierosy, alkohol), brak dostępu pacjentów do rzetelnej wiedzy o wynikach leczenia w poszczególnych placówkach leczniczych. Bardzo niepokojący jest spadek udziału wydatków publicznych na ochronę zdrowia oraz wysoka liczba śmiertelnych wypadków drogowych.

Wnikliwa analiza liderów rankingu, z uwzględnieniem specyfiki i możliwości finansowych naszego kraju jest najlepszą receptą na przygotowanie propozycji koniecznych reform w Polsce, w tym stworzenia nowego modelu finansowania ochrony zdrowia. Konkurencyjne organizacje płatników, szeroki udział organizacji pacjentów w kształtowaniu polityki zdrowotnej, wyeliminowanie polityki z ochrony zdrowia, dominacja systemu ochrony zdrowia typu Bismarck, czy duży udział terapii małoinwazyjnych w leczeniu pacjentów – to tylko kilka z wielu godnych naśladowania rozwiązań stosowanych przez liderów tego rankingu.