21 czerwca 2024

Informator prawny dla lekarzy i stomatologów

Kiedy lekarz jest przedsiębiorcą? Jakie ma z tego tytułu obowiązki? Jaka kara grozi za wykonanie zabiegu bez świadomej zgody pacjenta? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znaleźć można w kompendium o uwarunkowaniach prawnych wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.

Foto: Marta Jakubiak

Ponad 120-stronicowy dokument powstał z inicjatywy Komisji ds. Warunków Zatrudnienia Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie i we współpracy z adwokat Kingą Krzyżewską.

Raport zawiera informacje dotyczące praktycznych aspektów wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, zarówno jako pracownika, jak i przedsiębiorcy. Omawia również kwestie dotyczące odpowiedzialności cywilnej i karnej lekarzy i lekarzy dentystów. Niezwykle cenne jest przytoczenie przykładów z orzecznictwa.

Do pobrania:


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.