27 maja 2024

Jaka będzie rola lekarza pediatry w POZ?

Czy pediatrzy znikną z podstawowej opieki zdrowotnej? Kto będzie leczył dzieci? Fragmenty stanowiska Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego dotyczące projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, które dziś zostało skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła.

Foto: pixabay.com

„Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego uważa, że założenia projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej w sposób przejrzysty definiują miejsce, znaczenie i zadania lekarzy rodzinnych w odniesieniu do tej opieki.

Dokument ten powinien zapewnić kompleksowość opieki nad pacjentami na poziomie POZ. (…) Jednak duży niepokój Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego budzi fakt, że w założeniach projektu ustawy o POZ nie uwzględniono lekarza pediatry.

Zdaniem Zarządu Głównego PTP przesłane propozycje zmieniają całkowicie system POZ (…). Proponowane zapisy uniemożliwią podejmowanie pracy przez lekarzy pediatrów w POZ z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Prawo to będą mieli wyłącznie lekarze specjaliści medycyny rodzinnej i medycyny ogólnej oraz lekarze odbywający szkolenie w dziedzinie medycyny rodzinnej (rozdział 1 art. 5 i rozdział 6 art. 31).

Zgodnie z proponowanym zapisem art. 31 punkt 1 i punkt 2 jedynie lekarze pediatrzy, którzy w dniu wejścia ustawy udzielali świadczeń zdrowotnych będą mogli być lekarzami POZ, ale tylko do dnia 31 grudnia 2025 roku. Oznacza to, że zgodnie z proponowanym projektem ustawy, po jej wejściu w życie rozpocznie się stopniowy proces ograniczania udziału lekarzy pediatrów w POZ do ich całkowitego wyeliminowania z systemu podstawowej opieki zdrowotnej z dniem 31 grudnia 2025 r. (…)

Proponowane w ustawie zmiany spowodują, całkowitą stopniową blokadę w zakresie dostępności do pediatry, którego nie będzie w podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.”.

Zobacz konferencję naukową pt. „Marihuana – lek czy zagrożenie?”:


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.