15 czerwca 2024

Kasy w gabinetach lekarskich: ile zyska budżet?

Częściowo wiemy, na ile szacowane są wpływy do budżetu państwa wynikające z rozszerzenia obowiązku posiadania kas fiskalnych na niemal wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów kilka tygodni temu. Poniżej odpowiedź, jakiej udzieliło nam Ministerstwo Finansów.

Foto: Marta Jakubiak

Zmiana przepisów w zakresie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku, ma na celu długofalowy skutek, związany z uszczelnieniem systemu podatkowego, a tym samym zapobieganie unikaniu opodatkowania i zaniżania obrotów.

Efektem zmiany będzie poprawa ściągalności podatków (ograniczenie szarej strefy) i to nie tylko w podatku od towarów i usług, ale również w zakresie podatków dochodowych. Skutki wprowadzanych zmian nie były odrębnie szacowane dla lekarzy i dentystów. Zyski dla budżetu państwa z tytułu ograniczenia szarej strefy w zakresie podatku od towarów i usług zostały oszacowane łącznie na kwotę około 125 milionów złotych w skali roku.

Uwzględniając termin wejścia w życie oraz ubytek dochodów związany z refundacją części kosztów zakupu kas fiskalnych (90 procent ceny zakupu netto, nie więcej niż 700 złotych), dodatkowe dochody dla 2015 roku oszacowano na kwotę około 46 mln zł. Te kwoty mogą być jednak wyższe, gdyż nie uwzględniają dodatkowych wpływów po stronie podatku dochodowego.


Chcesz wiedzieć więcej o kasach fiskalnych? Zobacz tutaj.