19 czerwca 2024

Kosiniak-Kamysz: Nie demonizujmy NFZ

Ostatnie wybory wyłoniły członków IX kadencji Senatu i VIII kadencji Sejmu. Wśród posłów i senatorów znaleźli się również lekarze. Jaką mają wizję ochrony zdrowia? Na nasze pytania odpowiada dr Władysław Kosiniak-Kamysz (KP PSL), poseł, członek sejmowej Komisji Zdrowia.

1. Jak finansować leczenie chorych – z budżetu państwa czy, tak jak jest obecnie, ze składki zdrowotnej?

Uważam, że konieczne jest zwiększenie do 2020 roku całkowitych wydatków na ochronę zdrowia w Polsce do poziomu 10% PKB. Gdzie szukać tych pieniędzy? Np. wykonanie koniecznych inwestycji w ochronie zdrowia w Polsce nie powinno się odbywać ze środków budżetowych, ale dzięki maksymalnemu pozyskaniu na ten cel środków z UE, jak również dzięki środkom pochodzącym z partnerstwa publiczno-prywatnego.

2. Czy NFZ powinien zostać zlikwidowany? Jeśli tak – co w zamian?

Nie demonizowałbym tej instytucji, bo jakiś płatnik musi istnieć w systemie. Ważne, żeby zrezygnować z błędów, które niewątpliwie się pojawiły w dotychczasowym działaniu tej instytucji.

3. Co będzie chciał Pan zrobić, aby zwiększyć liczbę lekarzy?

Jestem świadomy luki pokoleniowej w grupie zawodowej lekarzy, i emigracji młodych lekarzy. Cieszą mnie nowe jednostki kształcące przyszłych lekarzy, zwłaszcza na wschodzie kraju, ale kluczowe znaczenie ma kształcenie specjalizacyjne. Nie może być także tak, że lekarze czekają na miejsca specjalizacyjne – to miejsca specjalizacyjne powinny czekać na lekarzy.

4. Ile powinno wynosić minimalne wynagrodzenie brutto lekarza za pracę na jednym etacie?

Po podwyżkach płac pielęgniarek najwyższy czas na podjęcie działań mających na celu wzrost płacy lekarzy, także by one stopniowo zbliżyły się do zarobków medyków w innych krajach UE. Warte analizy są na przykład doświadczenia słowackie, gdzie ustawowa pensja minimalna lekarza specjalisty sięga 2,3 średniej krajowej.

5. Czy prywatne szpitale powinny być finansowane ze środków publicznych?

Każdy, kto daje gwarancje wysokiej jakości usług medycznych i bezpieczeństwa pacjenta, ma prawo istnieć w systemie ochrony zdrowia i realizować kontrakt z NFZ. Sama własność placówki nie powinna nikogo uprzywilejowywać ani dyskryminować.

6. POZ powinno być finansowane ze składki kapitacyjnej (tak, jak jest teraz) czy w innej formie? Jakiej?

Podstawowa opieka zdrowotna to ciągle niewykorzystane ogniowo systemu ochrony zdrowia w Polsce, które dobrze zorganizowane i opłacane jest w stanie poprawić efektywność całego systemu. Lekarz rodzinny potrzebuje do tego uprawnień i finansów. W tym finansowaniu powinno się premiować jednak efekty zdrowotne osiągane przez lekarzy POZ.