27 maja 2024

Medycyna szkolna, czyli gabinety i dentobusy

Niedawno minister zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko zaprezentowali pierwsze efekty prac nad systemem medycyny szkolnej. Na czym ma polegać?

system medycyny szkolnej - założenia

Foto: MZ

– Szukamy najlepszych praktyk i wzorów do naśladowania. Stworzenie nowego modelu wymaga szerszego zaangażowania, nie tylko resortu zdrowia. Dlatego za owocną współpracę już teraz chcę podziękować Ministerstwu Edukacji Narodowej – zaznacza minister.

Konstanty Radziwiłł zapowiada wprowadzenie trzech elementów nowego systemu medycyny szkolnej:

  • szkolnych gabinetów zdrowotnych – będą prowadzone przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną,
  • szkolnych gabinetów dentystycznych – będą zlokalizowane na terenie szkół,
  • dentobusów – będą świadczyły pomoc i wsparcie w leczeniu stomatologicznym w tych szkołach, które są zbyt małe, żeby umieścić w nich gabinet stomatologiczny.

Nowa ustawa o medycynie szkolnej

– Niebawem do konsultacji publicznych skierujemy projekt założeń do ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym – informuje wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko. W projekcie założeń znalazły się m.in.:

  • zasady współpracy szkolnych gabinetów z właściwym lekarzem POZ,
  • tworzenie schematów systemu medycyny szkolnej w oparciu o doświadczenia Instytutu Matki i Dziecka,
  • podział odpowiedzialności w sposobie finansowania między budżet państwa, budżet samorządów i płatnika publicznego.

Planowany jest pięcioletni program, który pozwoli na utworzenie gabinetów dentystycznych w szkołach i ich wyposażenie. Program przewiduje także zakup dentobusów – początkowo po jednym na województwo. Wiceminister podkreśla, że trzeba na nowo zdefiniować rolę oraz zadania pielęgniarki, higienistki szkolnej i lekarza dentysty opiekującego się dziećmi.

system medycyny szkolnej zmiany

Ważnym elementem nowej ustawy będzie wprowadzenie koordynacji opieki nad dzieckiem w szkole z zespołem POZ, pod którego opieką jest dziecko. Jest to najlepszy sposób, aby zwiększyć efektywność działania medycyny szkolnej. Dzięki temu pielęgniarka środowiska nauczania lub higienistka szkolna będą miały informacje od POZ na temat chorób przewlekłych małego pacjenta i sposobów leczenia. Jest to ważne np. w przypadku dzieci z cukrzycą.

Edukacja zdrowotna i profilaktyka w szkole

Zadania szkolnych gabinetów zdrowotnych i gabinetów stomatologicznych zostaną rozszerzone o realizację całego profilu edukacji zdrowotnej i profilaktyki zdrowia. Za wypracowanie modelu edukacji i wsparcie szkół w jego realizacji będzie odpowiedzialny Instytut Matki i Dziecka. Finansowanie opieki zdrowotnej w szkołach obejmie także część profilaktyczną, która również jest realizowana we współpracy z POZ.

Źródło: MZ