27 maja 2024

Meritus Pro Medicis (odznaczeni 2013)

Najważniejsze odznaczenie w samorządzie lekarskim, czyli Meritus Pro Medicis, w 2013 roku przyznano pięciu lekarzom i czterem lekarzom dentystom. Czym zajmują się w samorządzie lekarskim?

Jerzy Baranowski

Jerzy Baranowski (Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie)

Chirurg ogólny, specjalista medycyny pracy, medycyny społecznej i medycyny przemysłowej. Działa w samorządzie od samego początku – najpierw w OIL w Łodzi jako zastępca OROZ (dwie kadencje), a po powstaniu OIL w Częstochowie zostaje tamtejszym okręgowym rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej i pozostaje na tym stanowisku jeszcze przez kolejną kadencję.

Od 2009 roku pełni funkcję I zastępcy OROZ w Częstochowie. Najważniejsze dla niego jest dbanie o zasady etyki, godności i sumienności zawodu lekarskiego, a także obrona lekarzy przed nieuzasadnionymi skargami pacjentów. Z wdzięcznością wspomina swoich nauczycieli, dra Stanisława Sternala i dra Jerzego Malca, ludzi o wysokiej klasy etyce.

Andrzej Baszkowski

Dr Andrzej Baszkowski (Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu)

Chirurg stomatologiczny. Działa w samorządzie od momentu jego reaktywacji. Bardzo aktywny zarówno w swojej okręgowej izbie, jak i w NIL. Wiceprezes ORL II, III i VI kadencji. W obecnej kadencji jest członkiem Prezydium WIL, a także komisji problemowych swojej izby – Komisji Stomatologicznej, Komisji ds. Kształcenia Medycznego, Komisji Historycznej, ponadto przewodniczy Komisji Etyki Lekarskiej.

Nieprzerwanie do dziś prowadzi „Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej”, współautor wydawnictwa „Wielkopolska Izba Lekarska. Tradycja i współczesność 1921-1999”. W obecnej kadencji NIL wchodzi w skład NRL, jest członkiem Komisji Etyki Lekarskiej i wiceprzewodniczącym Komisji Stomatologicznej.

Elżbieta Chmielowiec

Elżbieta Chmielowiec (Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach)

Specjalista protetyki stomatologicznej. Działa w samorządzie lekarskim od jego reaktywacji. W swojej okręgowej izbie pełniła wiele funkcji, m.in. zastępcy przewodniczącego ORL, była też członkiem Prezydium i Sekretarzem ORL. Wieloletni członek ORL i Komisji Stomatologicznej, delegat na KZL i OZL. W NIL była zastępcą NROZ, członkiem NRL i Komisji Stomatologicznej.

Od VI kadencji OROZ Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej. Zaangażowana w działalność na rzecz odpowiedzialności zawodowej, bo uważa, że należy wykazywać i piętnować błędy, ale też bronić lekarza, bo to jest właśnie utrzymanie i tworzenie dobrego imienia lekarza. Odznaczona Złotą Odznaką za Zasługi dla Środowiska Lekarskiego (2015).

Anna Glińska

Anna Glińska (Śląska Izba Lekarska w Katowicach)

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, a także organizacji ochrony zdrowia. Do pracy w samorządzie przystąpiła zaraz po jego reaktywacji. W czasie I kadencji skupiła się na działaniu w Śląskiej Izbie Lekarskiej, będąc m.in. członkiem Prezydium i skarbnikiem.

W II kadencji dzieliła obowiązki w okręgowej izbie z pracą w NIL, gdzie została zastępcą NROZ i pozostała na tym stanowisku do dziś. W obecnej kadencji jest także członkiem Komisji Finansowej i Komisji ds. Emerytów i Rencistów w swojej okręgowej izbie lekarskiej. Praktykowała w zawodzie od ponad 50 lat, pełniąc między innymi wiele funkcji dyrektorskich. Obecnie jest na emeryturze.

Ryszard Golański

Dr Ryszard Golański (Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi)

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. Związany z samorządem lekarskim od I kadencji, najpierw jako sekretarz ORL, a następnie prezes i wiceprezes łódzkiej izby. Wiceprezes NRL V kadencji. Wieloletni redaktor naczelny biuletynu OIL w Łodzi „Panaceum”. Od VI kadencji prowadzi „Gazetę Lekarską”.

Uczestnik wielu komisji problemowych zarówno w swojej izbie, jak i NIL. Obecnie jest m.in. wiceprzewodniczącym Komisji ds. Sportu i Komisji Finansowej NRL oraz przewodniczącym Komisji Sportu i Rekreacji ORL. Od niedawna także komandor klubu żeglarskiego „Szkwał” przy OIL w Łodzi. Pracuje od 1978 roku jako anestezjolog w Kl. Kardiochirurgii, obecnie w Centralnym Szpitalu Klinicznym UM w Łodzi.

Jolanta Małmyga

Jolanta Małmyga (Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wlkp.)

Specjalista chirurgii stomatologicznej. Uczestniczyła w tworzeniu gorzowskiej izby. Przez pierwszych pięć kadencji prowadziła biuletyn swojej izby. Zastępca przewodniczącego ORL IV kadencji, następnie prezes, a od VI kadencji jest wiceprezesem. Członek wielu komisji problemowych, m.in. KS ORL (wszystkie kadencje). Aktywna także w NIL. Wieloletni członek KS NRL (także zastępca sekretarza tej komisji), już drugą kadencję jest w składzie kolegium redakcyjnego „GL”.

Działacz oddziału PTS w Gorzowie. Organizator wielu szkoleń dla lekarzy. Wspólnie z urzędem miasta wdrożyła program profilaktyki próchnicy dla dzieci i młodzieży, którym objęto 15 tys. dzieci z Gorzowa Wlkp. Dzięki niej istnieją w Gorzowie placówki akredytowane do prowadzenia specjalizacji stomatologicznych.

Ryszard Rzeszutko

Dr Ryszard Rzeszutko (Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu)

Specjalista chirurgii szczękowej. Uczestniczył w organizacji samorządu lekarskiego w swoim regionie. Był pierwszym przewodniczącym Komisji Etyki, od samego początku związany też m.in. z Komisją Stomatologiczną swojej izby. Wieloletni zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (do dziś).

Wiedział, że może być tam bardzo pomocny, ze względu na wiedzę nie tylko medyczną, ale też wykształcenie prawnicze. Teraz jest także członkiem Komisji Współpracy z Zagranicą i Lekarzy Cudzoziemców DIL, jak również członkiem Koła Lekarzy Seniorów we Wrocławiu (koło terenowe delegatury wrocławskiej DIL). Obecnie jest na emeryturze.

Jarosław Wanecki

Jarosław Wanecki (Okręgowa Izba Lekarska w Płocku)

Pediatra. Aktywny w samorządzie od 1996 r.: redaktor biuletynu, sekretarz i prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku. W NIL: przewodniczący kolegium redakcyjnego „GL” i Komisji Kultury, członek Komisji Legislacyjnej, wcześniej KKW. Felietonista „Gazety Wyborczej – Płock”.

Realizator teatralny, w tym spektaklu „Chłopcy z Placu Broni” z udziałem dzieci lekarzy, Srebrnej Gali Samorządu Lekarskiego i inauguracji IX Kongresu Polonii Medycznej w Teatrze Narodowym. Twórca „Dziadów Lekarskich ’98” oraz pierwszego audiobooka „Manza” czytanego przez lekarzy. Członek UPPL. Prezes Płockiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru. Odznaczony Medalem Gloria Medicinae 2016.

Andrzej Wojnar

Dr hab. Andrzej Wojnar (Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu)

Specjalista patomorfolog, lekarz dermatolog i wenerolog. Działa na rzecz samorządu lekarskiego od lat, poświęcając swój czas nie tylko okręgowej izbie, ale też NIL. Dwukrotnie był prezesem DRL i dwukrotnie wiceprezesem DRL. Delegat na OZL wszystkich kadencji, a na KZL – od III kadencji. Od IV kadencji jest członkiem NRL. Członek wielu komisji problemowych DIL i NIL.

W obecnej kadencji jest przewodniczącym trzech komisji dolnośląskiej izby (Okręgowej Komisji Wyborczej, Komisji ds. Rejestracji Lekarzy i Stażu Podyplomowego oraz Komisji Kształcenia), a także Komisji Etyki Lekarskiej NIL. Od lat związany z gazetą DIL „Medium” (obecnie przewodniczący kolegium redakcyjnego tego pisma). Konsultant wojewódzki ds. patomorfologii woj. dolnośląskiego.

Lidia Sulikowska

Źródło: „Gazeta Lekarska” nr 12/2016-1/2017