18 maja 2024

Meritus Pro Medicis (odznaczeni 2016)

W pierwszej połowie 2016 r. Meritus Pro Medicis przyznano ośmiu zasłużonym, w 2015 r. – pięciu. Wszystkim wręczono odznaczenia podczas XIII Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy, który odbył się w maju tego roku. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami odznaczonych w tym roku.

chomiczewski

Prof. Krzysztof Chomiczewski (WIL)

Specjalista anatomii patologicznej, a także epidemiologii wojskowej oraz higieny i epidemiologii. Jest konsultantem krajowym ds. obronności w dziedzinie epidemiologii. Delegat na okręgowy zjazd lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej (IV-VI kadencja). Był też m.in. okręgowym rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej (w dwóch kadencjach). Obecnie jest członkiem okręgowego sądu lekarskiego.

jakubowska

Dr Maria Jakubowska (LIL)

Specjalista chorób wewnętrznych, a także transfuzjologii. Od dawna związana z samorządem lekarskim. Od wczesnych lat 80. XX w. uczestniczyła w jego reaktywacji, od 25 lat aktywnie działa na rzecz swojej okręgowej izby lekarskiej. W latach 1989-1993 była jej sekretarzem, później została przewodniczącą Komisji Kształcenia Medycznego (1997-2001) i przewodniczącą Komisji Emerytów i Rencistów (2005-2009). Wielokrotnie była delegatem na OZL i KZL.

janowski

Dr Marian Janowski (KPOIL)

Specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej. Od początku włączył się w pracę na rzecz odrodzonego samorządu lekarskiego. Szczególnie zaangażowany w obszarze sądownictwa. Przez wiele lat przewodniczył Komisji Kształcenia i Komisji Legislacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej. Od wielu lat jest sędzią Naczelnego Sądu Lekarskiego. Wykłada w Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu.

teresa-korta

Dr Teresa Korta (OIL Warszawa)

Specjalista anestezjologii i reanimacji. Lekarz naukowiec i nauczyciel. Działała już na etapie kształtowania się samorządu lekarskiego i pozostała w nim do dziś. Od II kadencji jest zastępcą Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Jest też członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu. Autorka wielu podręczników z zakresu żywienia pozajelitowego.

latala

Wiesław Latała (OIL Opole)

Lekarz dentysta, specjalista stomatologii ogólnej i protetyki stomatologicznej. W 1991 r. współorganizował Klub Stomatologa, który po dwóch latach przekształcił się w Komisję Stomatologiczną Opolskiej Izby Lekarskiej. To właśnie Wiesław Latała został jej pierwszym przewodniczącym. Za jego kierownictwa komisja przejęła obowiązki Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej, która stała się ośrodkiem organizującym i nadzorującym stomatologię w województwie. Jest członkiem okręgowej rady lekarskiej od III kadencji. Od 2001 r. działa w Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

anna-lella

Anna Lella (WMIL)

Lekarz dentysta, specjalista stomatologii ogólnej i z zakresu periodontologii. Z dużym zaangażowaniem uczestniczy w pracach samorządu lekarskiego od początku swojej pracy zawodowej. W Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej organizuje kształcenie ustawiczne. Była wiceprezesem Naczelnej Rady Lekarskiej i przewodniczącą Komisji Stomatologicznej NRL, a w obecnej kadencji jest zastępcą sekretarza NRL i przewodniczy Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej NRL. Aktywnie działa w środowisku międzynarodowym – od 2010 r. była sekretarzem generalnym ERO-FDI, a od 2016 r. jest prezydentem tej organizacji.

matkowski

Jerzy Matkowski (OIL Gdańsk)

Lekarz pediatra i specjalista neonatologii. Jest biegłym w zakresie medycyny sądowej oraz pediatrii i neonatologii. W latach 1990-94 był członkiem swojej okręgowej rady lekarskiej, następnie zaangażował się w działalność Naczelnego Sądu Lekarskiego (jest jego członkiem do dziś). Od 2012 r. przewodniczy Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Województwie Pomorskim.

nowatorski

Dr Włodzimierz Nowatorski (OIL Płock)

Specjalista chirurgii ogólnej oraz chirurgii onkologicznej. Gdy powstał samorząd lekarski, od razu zaczął działać, angażując się w pracę w organach orzecznictwa zawodowego. Przez wiele lat był okręgowym rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej oraz przewodniczącym okręgowego sądu lekarskiego swojej izby. W obecnej kadencji przewodniczy Komisji Etyki Lekarskiej OIL w Płocku.

Źródło: „Gazeta Lekarska” nr 8-9/2016


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.