19 maja 2024

Jak otrzymać odznaczenie Meritus Pro Medicis

Na co dzień przyjmują pacjentów, operują, ratują zdrowie i życie. Wiedzą też, że warto działać na rzecz samorządu lekarskiego, bo dzięki takiemu zaangażowaniu można polepszyć pracę każdego lekarza i lekarza dentysty, a także los pacjenta.

Prof. Romuald Krajewski, Kanclerz Kapituły Odznaczenia Meritus Pro Medicis
Foto: Lidia Sulikowska

Po wyjściu z sali operacyjnej, oddziału szpitalnego, poradni czy pokoju lekarskiego spotykają się więc we wspólnym gronie i dyskutują nad lepszymi rozwiązaniami dla ochrony zdrowia. Debatują, a gdy trzeba, interweniują u Ministra Zdrowia i władzy najwyższej w państwie.

Walczą z absurdalnymi przepisami, zgłaszają swoje pomysły na poprawę warunków wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, wspierają działalność kulturalną i sportową lekarskiej braci, dbają o tych, którzy potrzebują pomocy. Pielęgnują pamięć o tych, którzy odeszli na wieczny dyżur. Wykonują mrówczą, niezwykle potrzebną pracę, zbyt często jednak nie do końca dostrzeganą i docenianą w samym środowisku lekarskim, a tym bardziej poza nim.

Najbardziej zasłużeni dla środowiska i samorządu lekarskiego otrzymują odznaczenie Meritus Pro Medicis. Najlepsi z najlepszych Odznaczenie Meritus Pro Medicis zostało ustanowione uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej w czerwcu 2004 r. i od tamtego czasu jest przyznawane. Uhonorowany może być nie tylko lekarz, ale i inne osoby, które szczególnie zasłużyły się społeczności lekarskiej.

Aby je zdobyć, członkowie albo organy izb lekarskich muszą złożyć wniosek o nadanie odznaczenia danej osobie i uzasadnić, skąd taki wybór. Aby poprzeć kandydaturę, warto wystawić list promocyjny (mogą to zrobić osoby już odznaczone Meritus Pro Medicis).

O wyborze decyduje Kapituła Odznaczenia, w skład której wchodzą: prezes i wiceprezesi Naczelnej Rady Lekarskiej, przewodniczący Konwentu Przewodniczących Okręgowych Rad Lekarskich, przewodniczący Komisji Etyki NRL, przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, członkowie NRL, NSL, Naczelnej Komisji Rewizyjnej i zastępcy NROZ noszący to odznaczenie.

Kapituła zbiera się na wniosek swojego kanclerza. Rozpatruje wnioski z kandydaturami i głosuje w trybie tajnym. Odznaczenie jest nadawane uchwałą maksymalnie dziesięciu osobom, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów (ale jednoczenie każda z nich musi otrzymać nie mniej niż 3/4 ważnie oddanych głosów). Kapituła rozpatruje wnioski raz w roku kalendarzowym.

Kim są odznaczeni? Czym zasłużyli się dla środowiska lekarskiego? Czego dokonali na rzecz samorządu lekarskiego i całego medycznego środowiska? W „Gazecie Lekarskiej” będziemy przedstawiać sylwetki tych, którzy każdego dnia pracują dla dobra polskiego lekarza i lekarza dentysty.

Lidia Sulikowska


Komentarz Kanclerza Kapituły Odznaczenia Meritus Pro Medicis

– Spośród wielu sposobów uznawania większego niż przeciętne zaangażowania w sprawy naszego środowiska na odznaczenie Meritus Pro Medicis zasłużyć jest najtrudniej. Sposób przyznawania tego odznaczenia powoduje, że nie tylko trzeba wyróżniać się długą i konstruktywną pracą na rzecz naszej samorządności, ale również trzeba umieć współpracować i wspierać wspólne cele.

Wśród 95 osób, które uzyskały odznaczenie, są Koleżanki i Koledzy zasłużeni i szanowani w środowiskach lokalnych, duża grupa osób zaangażowanych w pracę w organach odpowiedzialności zawodowej i osoby znane z wieloletniej pracy i funkcji pełnionych w naszym samorządzie. Dla odznaczonych szczególną wartość ma wyrażone w ten sposób uznanie ich zasług przez Kapitułę składającą się z osób doskonale znających nasz samorząd i potrafiących te zasługi ocenić i docenić.

Romuald Krajewski