23 czerwca 2024

Ministerstwo Zdrowia nie dba o zęby Polaków

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował w dniu 17 lipca br. pismo do lekarzy i lekarzy dentystów w sprawie bieżącej sytuacji w zakresie zdrowia jamy ustnej Polaków. Poniżej zamieszczamy go w całości.

Foto: freeimages.com

Od lat wsłuchuję się w apele środowiska stomatologów dotyczące poprawy opieki stomatologicznej w Polsce. Niestety dane epidemiologiczne nie są powodem do dumy – należy jednak wyraźnie podkreślić, że jest to efekt ewidentnego braku polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia w zakresie zdrowia jamy ustnej.

Organizowane od wielu lat w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej spotkania i konferencje mają na celu nagłaśnianie za pomocą mediów informacji o skali problemów oraz o proponowanych rozwiązaniach.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do zwiększania świadomości polskiego społeczeństwa w zakresie zaniedbań systemowych w opiece stomatologicznej.

Z inicjatywy Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej poprzedniej kadencji, dr Anny Lelli, wielokrotnie gościliśmy w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej autorytety świata medycyny.

Zaproszenia do wspólnych działań przyjmowali od Naczelnej Rady Lekarskiej konsultanci krajowi i prezesi towarzystw naukowych z różnych dziedzin medycznych, w tym oczywiście stomatologicznych.

Przypomnę choćby nieodżałowaną prof. Marię Wierzbicką – koordynatora Krajowego Monitoringu Zdrowia Jamy Ustnej czy europejskiego eksperta prof. Kennetha Eatona oraz licznych profesorów: Renatę Górską, Beatę Wożakowską-Kapłon, Wojciecha Golusińskiego, Henryka Skarżyńskiego, Tomasza Konopkę; Jana Zapałę; Elżbietę Mierzwińską-Nastalską; Edwarda Franka; Marka Naruszewicza, Teresę Bachanek, Honoratę Shaw czy Halinę Borgiel-Marek.

Uczestnicząc w tych spotkaniach jako internista, za każdym razem odkrywałem ważnie i ciekawe zagadnienia z zakresu różnych schorzeń w obrębie jamy ustnej, nie tylko choroby próchnicowej, ale też zapaleń przyzębia, problemu nikotynizmu czy najgroźniejszych tj. nowotworów głowy i szyi.

Obecnie kolejny Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej ds. stomatologii, dr Agnieszka Ruchała-Tyszler, kontynuuje działania mające na celu zwrócenie większej uwagi na opiekę stomatologiczną w Polsce i zorganizowała już dwa spotkania prasowe – dotyczące epidemii próchnicy wśród dzieci oraz stanu zdrowia jamy ustnej seniorów.

Nasze działania i dialog z władzą dotyczący poprawy tego sektora zdrowia są wspierane także poprzez szczególną aktywność prof. Doroty Olczak-Kowalczyk, konsultanta krajowego ds. stomatologii dziecięcej.

Ważnym, zasługującym na uznanie wydarzeniem, zorganizowanym przez panią poseł Lidię Gądek – przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki i Profilaktyki, były dni stomatologiczne w Sejmie. Serdecznie dziękuję za te inicjatywy.

Ponadto, na łamach „Gazety Lekarskiej”, lekarze wszystkich specjalności mogą dowiedzieć się więcej o znaczeniu profilaktyki i leczenia stomatologicznego, między innymi poprzez regularne zamieszczanie relacji z wydarzeń towarzyszących ustanowionemu przez FDI Światowemu Dnia Zdrowia Jamy Ustnej.

Zaniedbania systemowe osób odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony zdrowia i niedostateczne finansowanie stomatologii zostały rzetelnie opisane w raporcie Najwyższej Izby Kontroli „Dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej”.

Nie tracę nadziei, że nastąpi przełom i zarówno lekarze, lekarze dentyści, jak i pacjenci, doczekają się stworzenia realnego programu naprawy bieżącej sytuacji w stomatologii.


Jesteś lekarzem dentystą? Studiujesz na kierunku lekarsko-dentystycznym? Interesuje cię stomatologia? Sprawdź, co na ten temat ostatnio opublikowaliśmy na naszym portalu (zobacz więcej).