23 maja 2024

Ministrowie o IOWISZ

Kilka dni temu minister zdrowia Konstanty Radziwiłł i wiceminister Krzysztof Łanda wzięli udział w briefingu „Ocena wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia – System IOWISZ” zorganizowanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Foto: MZ

Podczas spotkania wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera przekazał informacje dotyczące oceny wniosków o wydanie opinii o celowości inwestycji w służbie zdrowia, złożonych po uruchomieniu systemu IOWISZ.

O opinię wojewody może wnioskować podmiot leczniczy lub podmiot, który zamierza prowadzić działalność leczniczą w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub podstawowej opieki zdrowotnej.

– IOWISZ to pozytywna rewolucja, chcemy efektywnie zarządzać służbą zdrowia – powiedział minister Konstanty Radziwiłł przypominając, czym jest i jakim celom służy IOWISZ. W jego ocenie to jeden z fundamentów dalszych zmian w służbie zdrowia. – IOWISZ pozwoli wskazać inwestycje, które nie są racjonalne i niosą ze sobą duże ryzyko – dodał minister.

Opinia o inwestycji wydawana jest na podstawie następujących kryteriów:

  • informacji przedstawionych przez inwestora we wniosku o wyrażenie opinii (a przede wszystkim w formularzu),
  • określonych priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej,
  • danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  • regionalnych map potrzeb zdrowotnych lub mapy ogólnopolskiej,
  • opinii NFZ,
  • informacji przedstawianych we wnioskach złożonych przez innych inwestorów i dotyczących ich opiniach.

Zobacz konferencję naukową pt. „Marihuana – lek czy zagrożenie?”:


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.