17 czerwca 2024

NIL strategicznym partnerem Polonii medycznej

Treść listu gratulacyjnego prezesa Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, prof. Marka Rudnickiego, skierowanego do prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza. List został odczytany podczas obchodów jubileuszu 25-lecia odrodzonego samorządu lekarzy i lekarzy dentystów w dniu 6 grudnia 2014 roku.

IMG_8170-001 IMG_7240-001

Foto: Marta Jakubiak, Monika Olszewska

Szanowny Panie Prezesie,

Przynoszę pozdrowienia i gratulacje od Przyjaciół. Od Przyjaciół Lekarzy polskiego pochodzenia, których albo los, albo historia znalazły poza granicami Polski. Ale dla których, niezależnie od przyczyny ich pozostawania poza granicami, sytuacja lekarzy i pacjentów, sytuacja ochrony zdrowia w kraju, nie były i nie są obojętne. 25 lat dało nam z jednej strony możliwość obserwacji nowo narodzonego samorządu, który rósł wraz z wolną Polską. Dziecka, które korzystało z dobroci wtajemniczenia przez starszych i bardziej doświadczonych w ponad 100-letnią historię funkcjonowania samorządu lekarskiego, utworzonego jeszcze w końcu XIX wieku.

Gratuluje Jubileuszu, życząc, by wszelkie kłopoty i problemy, tak nieobce nam wszystkim pracującym w różnych systemach ochrony zdrowia, były jak najlepiej rozwiązywane przez i dla lekarzy. Naczelna Izba Lekarska jest naturalnym partnerem Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych. Byliśmy takim przy naszym rodzeniu się w 1991 roku i przy formalnej legalizacji w 1994 roku. Z dumą rośliśmy w tym samym czasie, osiągając członkostwo 16 organizacji polonijnych lekarzy.

Z jeszcze większym uznaniem myślę o dziesiątkach wspólnych konferencji, sympozjum oraz ośmiu Kongresach Polonii Medycznej, które było nam dane razem przygotowywać, przy organizacyjnym zaangażowaniu okręgowych izb lekarskich w Częstochowie, Krakowie, Warszawie, Katowicach, Toruniu. Naczelna Izba Lekarska była, jest i pozostanie naszym strategicznym partnerem. I mówię to nie tylko jako człowiek mieszkający w kraju strategicznego politycznego partnera Polski, ale również jako członek międzynarodowej społeczności lekarskiej i członek jednej z krajowych izb lekarskich.

Mówi się: „prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”. Co prawda biedy nie było, ale w trudnych momentach stanęliśmy jednoznacznie obok środowiska lekarzy w kraju, wysyłając pamiętny apel do polityków w 2007 roku w trakcie kongresu w Częstochowie, w trakcie walki krajowych lekarzy o lepsze jutro. Nie tak dawno, w 2013 roku, odpowiedzieliśmy natychmiast na list Ministra „Do Przyjaciół Lekarzy” dotyczący bezpieczeństwa i etyki opublikowany w ostatnim dniu prawie 1000-osobowego kongresu w Krakowie, z głównym tematem poświęconym właśnie tym zagadnieniom. Takie momenty na pewno zbliżają.

Życzmy sobie, aby kolejne lata były wolne od podobnych sytuacji i by można było bardziej spokojnie służyć tym, którzy nam zawierzyli swoimi wyborami. Jestem przekonany, ze kolejny IX Kongres Polonii Medycznej, określony również jako II Światowy Zjazd Lekarzy Polskich, przy naszym partnerstwie i przy organizacyjnym trudzie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, będzie również dużym sukcesem.

Jeszcze raz, składam wszystkim, byłym i aktualnym Prezesom i członkom Naczelnej Rady Lekarskiej, Okręgowych Rad Lekarskich, jak i pracownikom odpowiednich szczebli, dalszych sukcesów w pracy na rzecz środowiska lekarskiego oraz dobra pacjentów naszej Ojczyzny.

Z wyrazami szacunku,

Marek Rudnicki

IMG_6873-001 IMG_8219-001
IMG_6770-001 IMG_6775-001

IMG_7220-001 1-001

IMG_7527-001 IMG_7528-001

IMG_7531-001 IMG_6973-001


Centralne obchody 25-lecia:

100 zdjęć z jubileuszowej gali w Teatrze Narodowym

Wystąpienie prezesa NRL Macieja Hamankiewicza podczas jubileuszowej gali

Sesja historyczno-naukowa „25 lat izb lekarskich w Polsce” i oficjalne otwarcie obchodów z udziałem gości z kraju i zagranicy (relacja online)

Goście zagraniczni na jubileuszu 25-lecia

NIL strategicznym partnerem Polonii medycznej

Światowa reprezentacja lekarzy w Senacie

Debata w Sejmie pt. „25 lat ochrony zdrowia w wolnej Polsce” z udziałem ministrów zdrowia III RP (relacja online)

Debata ministrów zdrowia po 1989 roku pod hasłem „25 lat ochrony zdrowia w wolnej Polsce” (transmisja wideo)

Program centralnych obchodów 25-lecia odrodzenia samorządu lekarzy i lekarzy dentystów


Regionalne obchody 25-lecia:

Lista regionalnych obchodów jubileuszu 25-lecia samorządu lekarskiego

Zdjęcia z jubileuszu 25-lecia OIL w Łodzi

Relacja z jubileuszu 25-lecia Śląskiej Izby Lekarskiej


Materiały historyczne:

Historia samorządu lekarskiego w Polsce

Jak doszło do uchwalenia ustawy reaktywującej izby lekarskie w 1989 roku?