21 czerwca 2024

Nowy blok operacyjny w Centrum Zdrowia Dziecka

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, gdzie rocznie operowanych jest kilkanaście tysięcy małych pacjentów, ma nowy Blok Operacyjny. Wczoraj nowy pawilon otworzył minister zdrowia Marian Zembala, dziękując m.in. swojemu poprzednikowi Bartoszowi Arłukowiczowi za zaangażowanie w realizację projektu. Dzięki nowemu blokowi liczba sal operacyjnych zwiększy się z obecnych siedmiu do dziesięciu.

Foto: Marta Jakubiak

Inwestycja dotyczyła Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, której struktura przedstawia się następująco: Oddział Intensywnej Terapii I, Oddział Intensywnej Terapii II, Blok Operacyjny oraz Poradnia Bólu i Anestezjologii. To największy zespół anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej w kraju.

W ciągu roku wykonywanych jest prawie 10 tys. znieczuleń do zabiegów operacyjnych z zakresu kardiochirurgii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej i transplantologii, urologii, okulistyki i stomatologii oraz do zabiegów diagnostycznych wymagających znieczulenia lub głębokiej sedacji w gabinetach rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, USG, pracowniach endoskopowych i w pracowni badań izotopowych.

Obecnie funkcjonujący Oddział Intensywnej Terapii I dysponuje 10 stanowiskami intensywnej terapii, rocznie leczonych jest ok. 280-300 chorych (począwszy od noworodków, a skończywszy na młodych osobach dorosłych) z niewydolnością oddechową lub wielonarządową.

Natomiast Oddział Intensywnej Terapii II dysponuje 20 stanowiskami intensywnej terapii, w oddziale leczonych jest ok. 1,5 tys. pacjentów rocznie. To głównie pacjenci po operacjach kardiochirurgicznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, urologicznych, okulistycznych oraz po zabiegach kardiologicznych i transplantacjach wątroby i nerek.

W warszawskim Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, jako jedynym ośrodku w naszym kraju, wykonywane są transplantacje narządów unaczynionych u dzieci: wątroby i nerek, istnieje więc ogromne zapotrzebowanie na dalszy rozwój transplantologii i innych wspomagających transplantologię nowoczesnych metod terapii.

Rozwój i wykonywanie ok. 40-45 transplantacji wątroby oraz ok. 50 transplantacji nerek rocznie, jak również stały wzrost liczby wykonywanych zabiegów wynikających z konieczności przygotowania tych dzieci do transplantacji, a także wynikający z faktu wcześniejszego wykonania transplantacji dramatycznie zwiększył zapotrzebowanie na dostęp do Bloku Operacyjnego oraz stanowisk intensywnej terapii.

Co ważne, Instytut stał się jedynym ośrodkiem gromadzącym wszystkie dzieci z Polski z przewlekłą niewydolnością jelit i wymagające przewlekłego żywienia pozajelitowego. Ilość pacjentów stale rośnie, dlatego też absolutną koniecznością stało się poszerzenie bazy lokalowej mogącej sprostać rosnącym wymaganiom oraz zapewnić kompleksowe, wielospecjalistyczne leczenie o odpowiednim standardzie.

Realizacja inwestycji pochłonęła blisko 73 mln zł. Środki na jej realizację pochodziły m.in. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło ok. 45,8 mln zł.


Więcej zdjęć z otwarcia nowego bloku w  Centrum Zdrowia Dziecka można zobaczyć tutaj.