15 czerwca 2024

O zdrowiu w exposé Beaty Szydło (wideo)

Premier Beata Szydło przedstawiła przed Sejmem program działań swojego gabinetu. Oprócz posłów wystąpieniu szefowej nowego rządu przysłuchiwali się m.in. prezydent, marszałek Senatu, członkowie Rady Ministrów oraz korpus dyplomatyczny.

Premier Beata Szydło wygłasza exposé
Foto: Rafał Zambrzycki

– Program naszego rządu mogę streścić w jednym zdaniu: po pierwsze: rozwój, po drugie: rozwój, po trzecie: rozwój. Musimy wyrwać się z pułapki średniego rozwoju – mówiła premier Beata Szydło. Oprócz rozwoju bezpieczeństwa główny akcent położyła na bezpieczeństwo.

W ocenie Beaty Szydło dotychczasowy model organizacji i finansowania służby zdrowia nie sprawdził się, dlatego należy wrócić do programu byłego ministra zdrowia śp. prof. Zbigniewa Religi. – Pacjent nie może być pozycją w bilansie, lekarz księgowym, a szpital przedsiębiorstwem. Służba zdrowia nie może być nastawiona na zysk – podkreśliła nowa szefowa rządu.

Beata Szydło powiedziała, że w zakresie ochrony zdrowia nie ma innego sposobu niż powrót do finansowania budżetowego wraz z właściwymi dla niego rygorami. Oceniła także, że potrzebne jest utworzenie państwowej służby ratownictwa medycznego oraz realizowany będzie program tworzenia gabinetów stomatologicznych i lekarskich w szkołach.

– W pełni doceniam rolę lekarzy i jestem przekonana, że powinni być wysoko nagradzani. Doceniam też w pełni ogromne znaczenie pracy pielęgniarek, ratowników medycznych i innych pracowników służby zdrowia, których dochody są dzisiaj zbyt niskie – powiedziała premier. – Dziś zawieramy z Polakami kontrakt na cztery lata. Jeśli Polacy będą zadowoleni z wprowadzonych zmian, wierzę, że przedłużą ten kontrakt o kolejne cztery lata – podkreśliła premier Szydło.

Zobacz całe exposé premier Beaty Szydło: