21 czerwca 2024

Odeszła Halina Porębska

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że z grona Naczelnej Rady Lekarskiej odeszła Pani Doktor Halina Porębska – serdeczna, mądra, pełna ciepła i skromności Koleżanka, lekarz stomatolog Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, członkini Naczelnej Rady Lekarskiej, aktywna działaczka Komisji Stomatologicznej NRL.

Foto: imageworld.pl

Rodzinie, Bliskim, Współpracownikom oraz wszystkim,
którzy mieli szczęście spotkać Panią Doktor na swej drodze,
składamy wyrazy szczerego współczucia.

Halinko, będzie nam Ciebie bardzo brakowało…

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz
wraz z Naczelną Radą Lekarską


Z wielkim bólem odebraliśmy wiadomość o śmierci
Pani Doktor Haliny Porębskiej.

Wspaniałego Człowieka, Poety,
działacza samorządu lekarskiego od momentu jego reaktywacji
członka Naczelnej Rady Lekarskiej.

Wracamy do słów Pani Doktor
publikowanych w ostatnim numerze „Gazety Lekarskiej”
na temat samorządu lekarskiego
– nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, że to będą ostatnie skierowane do nas słowa.

Będzie nam bardzo brakowało Jej ciepła i mądrości.
Niech odpoczywa w pokoju.

Najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia.

Redakcja „Gazety Lekarskiej”
oraz Kolegium Redakcyjne „Gazety Lekarskiej”