15 czerwca 2024

Pielęgniarka może samodzielnie zdjąć szwy

Jeżeli pielęgniarka odbyła kurs specjalistyczny z zakresu leczenia ran, jest uprawniona do samodzielnego wykonywania świadczeń leczniczych obejmujących zdejmowanie szwów bez zlecenia lekarskiego. 

Foto: Marta Jakubiak

Wynika to z par. 1 ust. 1 pkt 3 lit. i. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz. 1540).

Przypomnijmy, że celem kursu specjalistycznego, będącego formą kształcenia podyplomowego, jest uzyskanie przez pielęgniarkę wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych. Dzięki temu pielęgniarka nie tylko zdejmie szwy, ale również może zapewnić opiekę choremu z raną oparzeniową, owrzodzeniową i przetoką.

Źródło: NIPiP


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesujesz się prawem medycznym, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej” (zobacz więcej). Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.