2 marca 2024

Pielęgniarki mogą już wypisywać recepty

Zakończyła się pierwsza edycja kursu specjalistycznego pn. Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych, zorganizowanego przez Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

To bardzo ważny moment, gdyż tylko pięć uczelni w kraju przeprowadziło ten nowy kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych według nowych programów kursów i przepisów prawnych.

W województwie kujawsko-pomorskim pierwsze 38 pielęgniarek/położnych uzyskało kwalifikacje do samodzielnego ordynowania leków i wypisywania recept.

Do tej edycji kursu przystąpić mogła pielęgniarka/pielęgniarz/położna/położny posiadająca wysokie kwalifikacje zawodowe – tytuł magistra pielęgniarstwa/położnictwa i/lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Zgodnie z rozporządzeniem pielęgniarka/położna po ukończeniu kursu może samodzielnie zlecać leki, wyroby medyczne oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Zmiany w prawie zostały wprowadzone podczas kierowania resortem zdrowia przez Bartosza Arłukowicza (więcej pisaliśmy o tym tutaj). Przypomnijmy, że wprowadzając przepisy podkreślano korzyści, jakie mają wynikać z tego dla pacjentów, mianowicie:

  • możliwość uzyskania recepty na leki od pielęgniarki/położnej,
  • zmniejszenie kolejek do lekarzy, szczególnie pierwszego kontaktu,
  • usprawnienie funkcjonowania opieki zdrowotnej.

Jak informuje CM UKW zainteresowanie kursem jest ogromne, dlatego niebawem rozpoczną się następne edycje kursu. Uczelnia przystąpiła do konkursu na pozyskanie funduszy europejskich w ramach projektu PO WER. Jeżeli konkurs zostanie rozstrzygnięty pozytywnie dla uczelni, następne edycje kursów będą bezpłatne.