18 maja 2024

Pilnuj nie tylko dowodu osobistego!

Warto pamiętać, że kiedy nasze dane osobowe trafią w niepowołane ręce, mogą zostać wykorzystane do różnego rodzaju przestępstw, na przykład do wyłudzenia kredytu. Szczególną czujność należy zachować, dokonując zakupów w internecie.

Foto: pixabay.com

Nasze prawo umożliwia zawarcia umowy kredytowej na odległość, wystarczy podać swój PESEL oraz numer dowodu osobistego. Jeżeli bank uzna, że osoba nie jest zarejestrowana w Biurze Informacji Kredytowej jako niewiarygodny kredytobiorca, czyli ma tzw. czyste konto, bardzo prawdopodobne jest, że przyzna kredyt.

Niektórzy sprzedawcy starają się wymusić na formularzu zamówienia podanie danych, które tak naprawdę nie są niezbędne do wykonania umowy, umieszczając przy nich gwiazdkę, i robiąc z tego informację obowiązkową.

Rada: pilnuj nie tylko swojego dowodu osobistego, ale i danych które są w dowodzie zapisane. Mogą być warte wszystkie twoje pieniądze, a nawet więcej, niż ich masz

Istnieje możliwość zawarcia umowy kredytowej na odległość, wystarczy podać swój PESEL oraz numer dowodu osobistego. Jeżeli bank uzna, że osoba nie jest zarejestrowana w Biurze Informacji Kredytowej jako niewiarygodny kredytobiorca, czyli ma tzw. czyste konto, bardzo prawdopodobne jest, że przyzna kredyt.

Wszystkie dane można podać przez telefon, warto jednak – odpowiadając telefonicznie na pytania dotyczące numeru PESEL czy numeru dowodu osobistego – zdać sobie sprawę, że kiedy nasze dane osobowe trafią w niepowołane ręce, mogą zostać wykorzystane do różnego rodzaju przestępstw, na przykład właśnie do wyłudzenia kredytu.

Pamiętajmy więc, żeby:

  • nie udostępniać swojego dowodu osobistego ani danych osobowych osobom trzecim,
  • utracony dokument jak najszybciej zastrzec w bazie „dokumenty zastrzeżone” prowadzonej przez Związek Banków Polskich,
  • o kradzieży dokumentu poinformować najbliższą jednostkę policji.

Szczególną czujność należy zachować, dokonując zakupów w internecie. Wielu z nas dobrowolnie przekazuje swoje dane firmom, chcąc należeć do nagradzanych zniżkami programów lojalnościowych różnych sklepów. W takim wypadku de facto sprzedajemy dane o sobie, warto więc zastanowić się, czy się to opłaca.

Warto też wiedzieć, że kiedy już przekażemy nasze dane firmie czy urzędowi, ustawa daje raz na pół roku prawo do zapytania, jakie dane instytucja posiada aktualnie na nasz temat, skąd dane były zebrane, od kiedy i w jakim celu są przetwarzane oraz komu są udostępniane.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich instytucji, które mają nasze dane, w tym banków i biur informacji gospodarczej. Zapytana instytucja ma obowiązek udzielenia pisemnej odpowiedzi w ciągu 30 dni.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.