14 lipca 2024

Polak głównym naukowcem ECDC

W czerwcu 2024 r. dr Piotr Kramarz został szefem Działu ds. Metod i Norm Naukowych oraz głównym naukowcem w Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC).

Źródło: poland.representation.ec.europa.eu

Zastąpił na tym stanowisku prof. Mike’a Catchpole’a, który pełnił tę funkcję od 2014 r.

Piotr Kramarz jest lekarzem, posiada tytuł doktora immunologii zakażeń wirusowych. Z ECDC jest związany od 2007 r., w tym od kwietnia 2011 r. jako zastępca głównego naukowca tej agencji. Na obecnym stanowisku będzie odpowiedzialny za nadzorowanie jakości naukowej i niezależności ECDC, koordynację działań tej agencji związanych z doradztwem naukowym, określaniem priorytetów badawczych i kierownictwo nad Działem ds. Metod i Norm Naukowych.

„Jestem dumny, że stałem się częścią organizacji działającej na rzecz ochrony prawie 500 milionów ludzi przed chorobami zakaźnymi” – poinformował dr Kramarz w komunikacie opublikowanym przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Dodał, że w coraz bardziej złożonym środowisku międzynarodowym istnieje wiele wyzwań zdrowotnych, którym należy stawić czoła, a ECDC odgrywa kluczową rolę w ocenie ryzyka i zapewnianiu wskazówek w zapobieganiu i przeciwdziałaniu epidemiom oraz innym zagrożeniom dla zdrowia publicznego.

ECDC jest zdecentralizowaną agencją Unii Europejskiej z siedzibą w Sztokholmie. Zajmuje się m.in. analizą danych z krajów UE na temat ponad 50 chorób zakaźnych.

Źródło: ECDC / ec.europa.eu / Przedstawicielstwo KE w Polsce