19 czerwca 2024

Polski podatnik zapłaci za uchodźców

30 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą między innymi kwestii udzielania bezpłatnych świadczeń medycznych osobom nieposiadającym polskiego obywatelstwa. 

Foto: imageworld.pl

Dzięki wprowadzonym zapisom osoby, które uzyskały w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą czy zezwolenie na pobyt czasowy (w celu nadania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej), będą mogły skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, muszą jednak mieszkać w Polsce i spełniać wymóg kryterium dochodowego. Składki będą za nich opłacane przez państwo polskie.

Nowelizacja umożliwia również cudzoziemcom objętym ochroną międzynarodową i członkom ich rodzin skorzystanie z procedury uznawania kwalifikacji, czyli między innymi zagranicznych dyplomów czy świadectw. Przypomnijmy, że Sejm uchwalił nowelizację już 26 czerwca br., a prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę ją 10 lipca.

ls