18 maja 2024

„Prawo medyczne w obliczu zmian”

8 września w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa „Prawo medyczne w obliczu zmian”, współorganizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS oraz Naczelną Izbę Lekarską.

8 września w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa „Prawo medyczne w obliczu zmian” współorganizowana przez NIL

Foto: pixabay.com

Program wydarzenia:

10.00-10.15 Powitanie uczestników
dr Maciej Hamankiewicz, dr hab. Teresa Gardocka, lek. Grzegorz Wrona

10.15-11.00 Dwugłos o klauzuli sumienia
ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL, dr hab. Teresa Gardocka, prof. SWPS

11.00-11.20 Wyrok TK z 7-10-2015 – propozycja zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty i w Kodeksie Etyki Lekarskiej
dr hab. Michał Królikowski, prof. UW

11.20-11.40 Samorządy zawodów zaufania publicznego – art. 17 Konstytucji RP – perspektywy
prof. dr hab. Marek Chmaj SWPS

11.40-12.00 Tajemnica lekarska – nowa odsłona
prof. dr hab. Jacek Sobczak SWPS

12.00-12.20 Ograniczenie dodatkowego zatrudnienia w zawodzie lekarza
dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska SWPS

12.20-12.40 Jak lekarze i lekarze dentyści oceniają warunki swojej pracy
dr hab. Romuald Krajewski, prof. UR

Dyskusja i przerwa

14.00-14.20 O odmowie i zaniechaniu leczenia
dr hab. Monika Urbaniak UMP

14.20-14.35 Bezpieczeństwo prawne lekarzy – postulaty Kongresu Prawników Wielkopolski
dr hab. Jędrzej Skrzypczak, prof. UAM

14.35-15.00 Pozbawienie prawa wykonywania zawodu lekarza przez sądy karne i sądy lekarskie oraz w oparciu o orzeczenia wydane za granicą
dr Paweł Kowalski SWPS

15.00-15.15 Odpowiedzialność przedstawiciela ustawowego za niewykonanie szczepienia obowiązkowego
dr Agnieszka Fiutak SWPS

15.15-15.30 Nadużycia seksualne i ich kwalifikacja w praktyce sądów lekarskich
mgr Paulina Tomaszewska NIL

15.30-16.00 Dyskusja

16:00 Podsumowanie konferencji
dr hab. Teresa Gardocka, prof. SWPS, dr Maciej Hamankiewicz, lek. Grzegorz Wrona

Organizatorzy:

  • Wydział Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS
  • Naczelna Izba Lekarska

Komitet naukowy

  • dr hab. Teresa Gardocka, prof. SWPS, Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS
  • dr Maciej Hamankiewicz, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.