18 lipca 2024

Propozycje ministra rozczarowały

Jeden z apeli podjętych na XII Krajowym Zjeździe Lekarzy dotyczy propozycji rozwiązania problemu kolejek w ochronie zdrowia w Polsce. 21 marca, tj. w czasie odbywającego się zjazdu, szef resortu zdrowia, Bartosz Arłukowicz, zaprezentował je na specjalnie zwołanej konferencji prasowej w kancelarii prezesa Rady Ministrów.

21 marca, konferencja prasowa w kancelarii premiera. Foto: Marta Jakubiak

W przyjętym apelu delegaci wyrazili rozczarowanie pomysłami ministra Bartosza Arłukowicza, ogłoszonymi w ostatni piątek w obecności premiera Donalda Tuska. „Zjazd zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do przygotowania szczegółowego stanowiska w tej sprawie” – czytamy w cytowanym dokumencie.

Leczenie onkologiczne

Przypomnijmy, że Bartosz Arłukowicz zapowiedział wtedy zmiany dotyczące dwóch ważnych zagadnień – leczenia nowotworów oraz skrócenia kolejek do lekarzy specjalistów. W odniesieniu do tego pierwszego mają one polegać m.in. na zniesieniu limitów w leczeniu onkologicznym. Czas od podejrzenia nowotworu do rozpoczęcia terapii ma być krótszy niż 9 tygodni. Ponadto każdy pacjent:

 • będzie miał zagwarantowany termin usługi medycznej,
 • znajdzie się na indywidualnej ścieżce leczenia i pod opieką konsylium lekarskiego,
 • otrzyma specjalną kartę będącą przepustką i skierowaniem do wszystkich gabinetów specjalistycznych i oddziałów,
 • będzie miał swojego koordynatora leczenia, który pomoże mu w walce z chorobą,
 • zostanie objęty programem stałej opieki po zakończeniu leczenia choroby nowotworowej.

Pakiet kolejkowy

Natomiast pakiet kolejkowy (dotyczący pozostałych specjalizacji) przewiduje, że lekarz rodzinny będzie mógł zlecać pacjentowi więcej badań. Jak mówił minister Bartosz Arłukowicz, wprowadzona zostanie porada receptowa i umożliwi się odbiór recepty przez osobę upoważnioną. Pozostałe założenia w tym obszarze są następujące:

 • specjaliści będą dodatkowo finansowani za pierwszą wizytę pacjenta,
 • premiowanie zabiegów jednodniowych,
 • od 2016 roku pielęgniarki otrzymają możliwość zlecania niektórych badań oraz wypisywania recept na wybrane leki,
 • powstanie elektroniczny system kolejek, aby pomóc pacjentowi znaleźć miejsce, gdzie najszybciej otrzyma dane świadczenie,
 • NFZ będzie mógł zawierać bezterminowe umowy z lekarzami rodzinnymi i wydłużać umowy ze specjalistami do 5 lat, a ze szpitalami do 10 lat,
 • w każdym oddziale NFZ powstanie infolinia dla pacjentów z informacją, w której poradni i jak długo oczekuje się na świadczenie.

Zobacz list, który kilka dni temu delegaci Krajowego Zjazdu Lekarzy wystosowali do ministra Bartosza Arłukowicza

mt