27 maja 2024

Przetargi na leki w Polsce: wiemy, jak było!

Prawie 50 tys. informacji o rozstrzygniętych przetargach o łącznej wartości 8,3 mld zł – tak przedstawia się cały 2016 rok pod względem zamówień na dostawy leków w Polsce. Podsumowanie zostało przygotowane przez Serwis Pressinfo.pl.

Foto: pixabay.com

W całym kraju w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku opublikowano łącznie 49 488 informacji na temat rozstrzygnięć postępowań przetargowych, których przedmiotem były dostawy leków.

Przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego byli tymi, którzy najliczniej wygrywali postępowania przetargowe w analizowanej branży – 7 496 wygranych. Również firmy zarejestrowane na terenie tego województwa odnotowały najwyższą łączną kwotę za wygrane przetargi – 2,4 mld zł.

Kwota ta stanowi 29% ogólnej wartości wszystkich rozstrzygnięć w Polsce. Następne w kolejności pod względem wartości rozstrzygniętych przetargów są województwa małopolskie – 897 mln zł oraz śląskie (768 mln zł).

Niekwestionowanym liderem pod względem najwyższej łącznej wartości za wygrane przetargi została firma, która na swoim koncie zgromadziła 2,6 mld zł.

– Branża farmaceutyczna, jak wszystkie inne branże, również odczuła perturbacje prawne na rynku zamówień publicznych. W tym jednak przypadku problemy z nowelizacją i implementacją przepisów nie odcisnęły się w tak znaczący sposób – mówi Renata Polisiakiewicz, ekspert współpracujący z Pressinfo.pl.

– Jesteśmy w połowie perspektywy finansowej na lata 2014-2020, a do tej pory nie uruchomiono jeszcze wszystkich pieniędzy przeznaczonych na finansowanie działań inwestycyjnych w branży medycznej – dodaje Polisiakiewicz.

W jej ocenie należy się spodziewać tego, że najbliższe miesiące zaoferują szeroki wachlarz konkursów z możliwością zdobycia grantów na innowacyjne rozwiązania farmaceutyczne. Czy tak stanie się naprawdę zobaczymy już niebawem.