21 czerwca 2024

Przyjrzą się informatyzacji ochrony zdrowia

Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Teraz nad tym dokumentem pracować będą parlamentarzyści. W projekcie znajdują się podstawy prawne potrzebne do wdrożenia ogólnokrajowego systemu teleinformatycznego w ochronie zdrowia – Platformy P1.

Foto: Lidia Sulikowska

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, możliwość elektronicznego wystawiania recept, zleceń i skierowań oraz prowadzenia całej indywidualnej dokumentacji medycznej powstanie po wejściu w życie nowelizacji ustawy oraz uruchomieniu Platformy P1. Według resortu, ma to nastąpić jeszcze w tym roku, natomiast obligatoryjność w tym zakresie przewidziano na 1 stycznia 2018 roku.

Przypomnijmy, że dzięki Platformie P1 mają powstać:

  • Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – aplikacja internetowa, dzięki której każdy pacjent otrzyma dostęp do swojej historii leczenia, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz informacji o zrealizowanych usługach medycznych od momentu założenia konta. Za pomocą IKP będzie można również złożyć deklarację wyboru lekarza i pielęgniarki POZ. Dostęp do wyników badań i innych dokumentów będzie miał też lekarz, ale to pacjent zdecyduje, które z nich i jakiemu lekarzowi udostępni. Korzystanie z IKP przez pacjenta będzie dobrowolne.
  • E-recepta – recepta w postaci elektronicznej, która ma powszechnie obowiązywać, choć ustawodawca przewidział odstępstwa od tej sytuacji – wersja papierowa będzie dopuszczalna w przypadku braku dostępu do Platformy P1 i recept weterynaryjnych oraz dla osoby o nieustalonej tożsamości. Pacjent będzie mógł ją zrealizować w aptece po podaniu kodu dostępu (przesłanego na telefon komórkowy lub adres e-mail) i numeru PESEL lub numeru innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Pacjent uzyska wydruk informacyjny o wystawieniu recepty w postaci elektronicznej i lekach na niej przepisanych.
  • E-zlecenia na wyroby medyczne – ma być wysyłane przez lekarza elektronicznie do Narodowego Funduszu Zdrowia, który dokona jego weryfikacji, a następnie prześle pacjentowi informację (np. SMS-em) o możliwości zrealizowania zlecenia.
  • E-skierowanie – zapis na wizytę u specjalisty będzie możliwy, podobnie jak w przypadku realizacji e-recepty, po podaniu kodu dostępu oraz numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość lub numeru PESEL.

Więcej o informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce piszemy tutaj.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.