27 maja 2024

Rejestracja prepaidowych kart SIM

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 904) nakłada na użytkowników wymóg rejestracji prepaidowych kart SIM do dnia 1 lutego 2017 r. To już ostatni dzwonek!

Foto: pixabay.com

Karty SIM typu prepaid, inaczej zwane jako „karty przedpłacone”, to karty, które użytkownicy samodzielnie doładowują wybraną przez siebie kwotą.

Oprócz zastosowania w telekomunikacji (rozmowy telefoniczne, smsy, mmsy, internet), kart tych używa się również w urządzeniach medycznych, a w szczególności telemedycznych – zainstalowana w nich karta SIM pozwala na transmisję danych drogą telefonii komórkowej.

O tym, jakie są najważniejsze priorytety reformy ministra zdrowia piszemy tutaj.

Przykład: w zakresie teleopieki nad pacjentami kardiologicznymi, przy zastosowaniu urządzeń telemedycznych przekazanych do użytkowania pacjentom w warunkach domowych, rejestrowany jest zapis EKG, a jego odczyt przez specjalistę na podstawie danych przekazanych za pośrednictwem kart SIM – bez konieczności wizyty pacjenta w poradni – pozwala na bieżąco monitorować stan jego zdrowia.

Analogiczne rozwiązania stosowane są również w innych obszarach medycyny, na przykład w rehabilitacji medycznej czy opiece nad kobietą w ciąży. Na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, karty SIM typu prepaid nie wymagały rejestracji. Ta sytuacja ulegnie zmianie, bowiem ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych wprowadziła dla użytkowników wymóg rejestracji prepaidowych kart SIM do 1 lutego 2017 r.

O tym, jakie są najważniejsze priorytety reformy ministra zdrowia piszemy tutaj.

Na podstawie przepisów tej ustawy, w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.) wprowadzono regulacje zobowiązujące abonentów do podania dostawcy usług telekomunikacyjnych danych umożliwiających ich identyfikację (co najmniej imię i nazwisko oraz PESEL lub nazwę firmy oraz REGON).

W związku z wejściem w życie nowych przepisów należy upewnić się że wykorzystywane karty SIM zostały poprawnie zarejestrowane w systemie dostawcy danej usługi telekomunikacyjnej.

Źródło: MZ

Zobacz konferencję naukową pt. „Marihuana – lek czy zagrożenie?”:


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.