20 kwietnia 2024

Rektor na cenzurowanym: zamiast do Senatu trafi do NROZ

Nowo powołany przez Naczelną Radę Lekarską (NRL) Zespół ds. naruszeń w ochronie zdrowia złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego przez prof. Andrzeja Wojtyłę.

Andrzej Wojtyła. Fot. Kancelaria Senatu

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (NROZ) sprawdzi czy doszło do naruszenia przepisów Kodeksu Etyki Lekarskiej (KEL) przez prof. Andrzeja Wojtyłę – lekarza, byłego ministra opieki zdrowia i opieki społecznej (w latach 1992-1993), byłego wiceministra zdrowia (2005-2006), a od kilku lat rektora Uniwersytetu Kaliskiego, który jeszcze w ubiegłym tygodniu ubiegał się o mandat senatora (dziś już wiemy, że bezskutecznie). Jakie są kulisy tej sprawy?

Na początku października 2023 r. Naczelna Izba Lekarska (NIL) złożyła zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, zarzucając narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w związku z przestępstwem oszustwa, za co grozi do 8 lat więzienia.

„Uczelnia zamieściła informacje o kierunku, które nie znajdują odzwierciedlenia w przewidywanej jakości kształcenia” – czytamy w zawiadomieniu do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, opublikowanym na stronie NIL.

I dalej: to „(…) może powodować wprowadzenie w błąd osoby, które zdecydują się lub zdecydowały się już na rozpoczęcie nauki, bowiem prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dniu 20 października 2022 r. po ponownym rozpatrzeniu wniosku wydało opinię negatywną dotyczącą warunków prowadzenia studiów na kierunku lekarskim”. Na ten temat szerzej pisaliśmy tutaj:

Dokument został podpisany przez Damiana Pateckiego – przewodniczącego Komisji Kształcenia NRL, a jednocześnie członka Prezydium NRL. Wśród zarzutów wskazano m.in. fakt, że uczelnia nie przedstawiła opisu efektów uczenia się przyjętych dla nowego kierunku i nie spełnia warunku, zgodnie z którym program studiów o profilu ogólnoakademickim obejmuje zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie, do której przyporządkowany jest kierunek studiów.

Rektor Uniwersytetu Kaliskiego w oświadczeniu dla Polskiej Agencji Prasowej napisał: „kierując się korporacyjnymi interesami Naczelna Rada Lekarska nie bierze pod uwagę, iż w związku ze zjawiskiem dramatycznych niedoborów kadrowych – na przykład w powiecie kaliskim – umiera czterokrotnie więcej niemowląt do pierwszego roku życia, aniżeli w Poznaniu”.

Prof. Andrzej Wojtyła na tym nie poprzestał. Jako kandydat w wyborach do Senatu, złożył w trybie wyborczym wniosek do Sądu Okręgowego w Kaliszu o zobowiązanie NIL do sprostowania opublikowanej informacji. „Naczelna Rada Lekarska nie bierze udziału w wyborach do senatu, Kaliski Uniwersytet też nie kandyduje, ale zostaliśmy pozwani w trybie wyborczym przez pana rektora, o sprostowanie rzekomo nieprawdziwych informacji. Sąd oddalił wniosek” – komentował Damian Patecki.

Rektor złożył zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Łodzi, ale ten utrzymał w mocy decyzję sądu pierwszej instancji. Szerzej informowaliśmy o tym tutaj:

W niedzielnych wyborach prof. Andrzej Wojtyła przegrał walkę o mandat senatora z byłym prezydentem Kalisza Januszem Pęcherzem. Rektor dostał 64 020 głosy – o 5492 głosy mniej (ponad 3 proc.) niż jego konkurent startujący z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni.

W czwartek 19 października NIL poinformowała o złożeniu zawiadomienie o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego do NROZ. W uzasadnieniu przypomniano o wątpliwościach związanych z otwarciem kierunku lekarskiego w uczelni kierowanej przez prof. Andrzeja Wojtyłę. W ocenie samorządu lekarskiego nie posiada ona odpowiedniej infrastruktury i zaplecza technicznego, a program studiów nie jest dopasowany do standardów kształcenia.

„Takie działania dopuszczają możliwość popełnienia przestępstwa na niekorzyść osób przystępujących do rekrutacji, jak i osób, które podjęły studia na tym kierunku, szczególnie, że Polska Komisja Akredytacja wydała negatywną opinię dotyczącą warunków prowadzenia studiów na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Kaliskim” – poinformowano w komunikacie na stronie NIL.

Według samorządu lekarskiego postępowanie rektora miało „charakter polityczny”, co również podkreślono w zawiadomieniu do NROZ. NIL poinformował o tym zarówno na stronie internetowej, jak i za pośrednictwem mediów społecznościowych.

https://twitter.com/NaczelnaL/status/1714915515590697114

– Art. 52 Kodeksu Etyki Lekarskiej zobowiązuje mnie do zachowania szczególnej ostrożności w formułowaniu opinii o działalności innych lekarzy, a w szczególności dyskredytowania ich publicznie – komentuje Piotr Pisula, przewodniczący Zespołu ds. naruszeń w ochronie zdrowia.

– Pozwolę sobie poprzestać na stwierdzeniu, że w mojej ocenie – na podstawie tego artykułu – konieczne było poinformowanie rzecznika odpowiedzialności zawodowej, który w bezstronny sposób rozstrzygnie czy doszło do przewinienia zawodowego – dodaje.

Zespół ds. naruszeń w ochronie zdrowia powstał kilka tygodni temu w celu monitorowania, rejestrowania i przeciwdziałania nadużyciom, które szkodzą bezpieczeństwu pacjentów i lekarzy oraz utrudniają sprawne funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce. Więcej o przyczynach jego powstania pisaliśmy tutaj:

Słowa kluczowe: