15 lipca 2024

NRL powołała Zespół ds. naruszeń w ochronie zdrowia

Naczelna Rada Lekarska (NRL) powołała Zespół ds. naruszeń w ochronie zdrowia. Na jego czele stanął członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.

Foto: Lidia Sulikowska/Gazeta Lekarska

Po tym, gdy minister zdrowia Adam Niedzielski publicznie poinformował, jakie leki przepisał jeden z krytykujących go lekarzy, podniosły się głosy oburzenia z wielu stron. Samorząd lekarski zarzucił szefowi resortu przekroczenie uprawnień, a on sam wkrótce podał się do dymisji.

– Adam Niedzielski sięgnął po broń atomową – powiedział w rozmowie z „Gazetą Lekarską” prezes Naczelnej Rady Adwokackiej (NRA) Przemysław Rosati, nawiązując do ujawniania wrażliwych danych dotyczących lekarza i wystawionej przez niego recepty.

– Minister w jawny sposób pokazał, że jeżeli władza czuje się krytykowana, to w ramach swoistego odwetu i retorsji jest w stanie posunąć się do tego, by nie zważając na naszą prywatność, de facto za wszelką cenę bronić się. Teraz, symbolicznie, dotyczy to doktora Piotra Pisuli, ale problem jest szerszy. Dotyczy on granic działania władzy, działania na podstawie i w granicach prawa – powiedział prezes NRA.

Cały wywiad opublikowaliśmy tutaj:

Naczelna Izba Lekarska (NIL) uważa, że tamte wydarzenia unaoczniły potrzebę stworzenia jednostki, która mogłaby monitorować, rejestrować i przeciwdziałać nadużyciom szkodzącym bezpieczeństwu pacjentów i lekarzy oraz utrudniającym sprawne funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce. Te powody legły u przyczyn powołania Zespołu ds. naruszeń w ochronie zdrowia.

– Niestety dzisiaj w polskim systemie ochrony zdrowia często spotykamy się z różnego rodzaju nieprawidłowościami – mówi Piotr Pisula, dodając, że niedawno sam jej doznał i trzeba dążyć do tego, by takich sytuacji było jak najmniej. – Rozumiem, jak mogą czuć się ofiary nadużyć. Deklaruję pełną pomoc i wsparcie osobom, które znajdą się w takiej potrzebie. Wiemy, że przed nami dużo pracy. Pozostaje więc tylko zakasać rękawy i ruszać – podkreśla.

Cele zespołu:

  • aktywne wyszukiwanie, zbieranie informacji i zawiadamianie odpowiednich organów izb lekarskich na temat nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia,
  • weryfikowanie i analizowanie zbieranych informacji,
  • badanie przypadków naruszeń praw lekarzy i praw pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem łamania standardów medycznych, prawa pracy i rażących naruszeń w zakresie form leczenia i postępowania oraz podejmowanie stosownych działań,
  • realizowanie celów zespołu przy pomocy Biura NIL,
  • wyszukiwanie i przekazywanie do rzeczników odpowiedzialności zawodowej informacji o przypadkach lekarzy prowadzących i promujących działalność niezgodną z aktualną wiedzą medyczną oraz kodeksem etyki lekarskiej,
  • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących naruszeń z okręgowych izb lekarskich.