12 czerwca 2024

Ruchała-Tyszler: RPD krzywdzi dentystów

Oświadczenie przewodniczącej Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej dr Agnieszki Ruchały-Tyszler w sprawie pisma Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka wystosowanego do premier Ewy Kopacz.

Foto: Marta Jakubiak

W nawiązaniu do szeroko komentowanego w mediach pisma Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka wystosowanego 30 czerwca br. do Premier Ewy Kopacz w sprawie dokonania analizy i rozważenia zasadności podjęcia doraźnych i długofalowych działań w walce z epidemią próchnicy u dzieci pragnę poinformować, że z szacunkiem odnoszę się do inicjatywy podjętej przez Pana Rzecznika i przypomnieć, iż Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej od dawna podejmuje działania mające na celu zwrócenie uwagi Rządu na coraz bardziej dramatyczne w skutkach problemy systemu opieki stomatologicznej w Polsce.

Przykładem tego była między innymi konferencja prasowa zorganizowana przez Komisję Stomatologiczną NRL 23 kwietnia br. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej, podczas której przedstawiciele samorządu apelowali o wzmocnienie systemu opieki stomatologicznej nad małymi pacjentami, w tym m.in. o:

  • stworzenie skutecznego systemu edukacji stomatologicznej, np.: edukacyjne wizyty dla dzieci, rodziców i nauczycieli, spotkania z lekarzami dentystami w przedszkolach i szkołach,
  • wprowadzenie karty stomatologicznej małego pacjenta z obowiązkowymi corocznymi badaniami uzębienia (tak, jak obecnie w przypadku szczepień, wprowadzone np. do książeczki zdrowia dziecka),
  • zwiększenie liczby wizyt adaptacyjnych dla dzieci w ramach NFZ (obecnie możliwa jest jedna wizyta zapoznawcza u dentysty),
  • zniesienie ograniczenia wiekowego w zakresie lakowania tzw. szóstek (obecnie jest to możliwe tylko do 7. roku życia),
  • wyrównanie dostępu dzieci do opieki stomatologicznych na terenie całego kraju,
  • stworzenie dobrego, spójnego rządowego planu opieki stomatologicznej nad dziećmi, angażującego władze samorządowe.

Jednocześnie podkreślam, iż z wielkim zdziwieniem odebrałam fragment pisma Rzecznika Praw Dziecka, w którym stwierdza, iż jednym z powodów złego stanu zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży jest „niechęć stomatologów do przyjmowania dzieci, postrzeganie ich jako trudnych pacjentów”. Stwierdzenie to jest nieprawdziwe i krzywdzące wobec lekarzy dentystów.

Przypominam, iż zarówno lekarze, jak i lekarze dentyści zobowiązani są, zgodnie z zapisami Kodeksu Etyki Lekarskiej, zawsze wypełniać swoje obowiązki z poszanowaniem człowieka bez względu na wiek, płeć, rasę, wyposażenie genetyczne, narodowość, wyznanie, przynależność społeczną, sytuację materialną, poglądy polityczne lub inne uwarunkowania.

Wyrażam nadzieję, że działania podejmowane od dawna przez Komisję Stomatologiczną NRL i samorząd lekarski oraz zasygnalizowanie problemu przez Rzecznika Praw Dziecka zmobilizują osoby odpowiedzialne za organizację systemu ochrony zdrowia w Polsce do pilnego rozpoczęcia prac mających na celu zapewnienie pełnej i skutecznej opieki stomatologicznej pacjentom w każdym wieku.


Jesteś lekarzem dentystą? Studiujesz na kierunku lekarsko-dentystycznym? Interesuje cię stomatologia? Sprawdź, co na ten temat ostatnio opublikowaliśmy na naszym portalu (zobacz więcej).