2 marca 2024

Sepsa, puste łóżka, LEK i LDEK, kary NFZ

Sepsa to 3.-4. przyczyna zgonu na świecie. W USA odpowiada za śmiertelność większą od skumulowanej liczby zgonów trzech najczęstszych nowotworów łącznie. 40 proc. chorych to dzieci poniżej 5. r.ż.

Fot. pixabay.com

– Zwalczanie sepsy wymaga podejścia interdyscyplinarnego. Niezbędne jest szkolenie personelu medycznego obejmujące wszystkie poziomy opieki zdrowotnej. Tego typu program jest potrzebny naszym pacjentom. Dziś samorząd lekarski dołącza do niego, pokazując, że całe środowisko staje w szranki z sepsą – powiedział prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski podczas inauguracji Narodowego Programu Zwalczania Sepsy, która odbyła się 13 września w Światowym Dniu Sepsy w Państwowym Instytucie Medycznym – MSWiA.

Siedem miliardów na puste łóżka

Rządzący nie stanęli na wysokości zadania – oceniła Najwyższa Izba Kontroli działania rządu w związku z pandemią COVID-19. NIK wzięła pod lupę tworzenie i funkcjonowanie szpitali tymczasowych oraz realizację poleceń ministra zdrowia w sprawie dodatkowych świadczeń pieniężnych przyznawanych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tzw. dodatków covidowych).

Na jedno łóżko covidowe przypadało 31 pracowników medycznych, na puste łóżka covidowe wydano 7 mld zł, a na niepotrzebne obiekty 612 mln zł. NIK wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności przepisów specustawy covidowej z konstytucją i złożyła dziewięć zawiadomień do prokuratury, z których trzy dotyczą zakupu respiratorów, a dwa działań ministra aktywów państwowych.

LEK i LDEK do zmiany

Zdaniem Prezydium NRL forma Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowy (LDEK) nie pozwala na rzetelną ocenę przygotowania absolwentów kierunku lekarskiego do wykonywania zawodu i nie umożliwia weryfikacji jakości ich kształcenia.

– Kierunki medyczne powstają na uczelniach nieprzygotowanych do ich prowadzenia, a wiedza ich absolwentów nie jest weryfikowana. Słabo przygotowani lekarze zaczną leczyć ludzi, ponieważ uda im się przyswoić odpowiedzi na pytania z ograniczonej bazy pytań, na którą składa się obecna forma LEK. Jak w takich warunkach zadbać o bezpieczeństwo pacjenta i wysoką jakość leczenia? Należy natychmiast zmienić formę tego egzaminu – uważa Damian Patecki, przewodniczący Komisji Kształcenia Medycznego NRL.

Pomoc psychologa

Nawet 15 tys. interwencji kryzysowych i sesji terapeutycznych zostanie zrealizowanych w ramach platformy online www.psychologdlamedyka.pl. Według danych Fundacji Nie Widać Po Mnie ponad 50 proc. medyków ma syndrom wypalenia zawodowego, a wielu myśli o zmianie profesji.

Jednocześnie sięgają po fachową pomoc najrzadziej i najpóźniej. Środki na bezpośrednią interwencję kryzysową, porady psychologiczne i sesje terapii indywidualnej dla kadry medycznej oraz studentów kierunków medycznych przekaże Ministerstwo Zdrowia. Program pozwala uzyskać pomoc osobom z mniejszych miejscowości, gdzie zasoby kadry psychologicznej są ograniczone.

Nowe szkolenia

Ośrodek Kształcenia NIL przygotował kolejną ofertą bezpłatnych szkoleń dla lekarzy w okresie wrzesień-grudzień 2023 r., w tym 10 stacjonarnych w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym NIL oraz 67 kursów online. Szkolenia są akredytowane, a uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające udział i przyznane punkty edukacyjne.

Tematy szkoleń dotyczą zagadnień m.in. prawnych oraz związanych z wykonywaniem zawodu i wiedzą medyczną z poszczególnych specjalizacji. Rejestracja na szkolenia na stronie https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia.

Powstał Zespół ds. Naruszeń

Atak byłego ministra zdrowia na lekarza pokazuje, że w strukturze samorządu lekarskiego potrzebna jest jednostka monitorująca, rejestrująca i przeciwdziałająca nadużyciom, które szkodzą bezpieczeństwu pacjentów i lekarzy oraz utrudniają sprawne funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia.

Do zadań zespołu będzie należało m.in. wyszukiwanie i zbieranie informacji oraz zawiadamianie odpowiednich organów izb lekarskich na temat nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostek ochrony zdrowia. Przewodniczącym zespołu został Piotr Pisula, członek prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Poznaniu. – Wiemy, że przed nami dużo pracy. Pozostaje zakasać rękawy i ruszać – podkreśla dr Pisula.

Biuro Prawne NIL pomoże lekarzom

NIL zlecił opinię prawną w sprawie kar nakładanych przez NFZ na lekarzy za nienależne – zdaniem Funduszu – określanie stopnia refundacji leków. Biuro Prawne NIL udostępni wzory pism procesowych lekarzom, którzy chcą dochodzić swoich praw oraz bronić się przed niesłusznie nałożonymi karami.

Pierwsze dotyczy sytuacji przed wytoczeniem postępowania przez NFZ, drugie znajdzie zastosowanie w już toczącym się postępowaniu. Sprawa tzw. nienależnej refundacji stała się głośna, gdy NFZ zaczął wzywać lekarzy z różnych stron Polski do zwrotu kosztów preparatów aminokwasowych dla dzieci, które przepisali ze zniżką. Kontakt: rpl@nil.org.pl.

Postulaty u pani minister

Zdefiniowanie zdarzenia niepożądanego, stworzenie rejestru takich zdarzeń oraz procesu zarządzania zgłoszonym zdarzeniem niepożądanym, utworzenie systemu zgłaszania zdarzeń niepożądanych zapewniającego ochronę i anonimowość zgłaszającemu i wprowadzenie obowiązku biegłej znajomości języka polskiego przez personel medyczny pracujący w Polsce to niektóre z 27 postulatów wypracowanych przez Forum dla Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta.

Porozumienie Organizacji Lekarskich (POL) przesłało postulaty minister zdrowia Katarzynie Sójce z okazji przypadającego 17 września Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta. – Stawiamy na dialog z udziałem pacjentów, profesjonalistów medycznych i decydentów. Przyszedł czas na tych ostatnich, dlatego przesyłamy pani minister efekty naszej pracy i jednocześnie deklarujemy swoją gotowość do współpracy nad ich urzeczywistnieniem – zaznaczył prezes NRL Łukasz Jankowski.

Forum dla Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta to inicjatywa na rzecz wypracowania postulatów środowiska medycznego, powstała w związku z odrzuceniem przez Sejm ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta oraz przyjęciem poprawionej wersji ustawy jako projektu poselskiego.

Rekord medycyny rodzinnej

681 miejsc rezydenckich, o 280 więcej niż przed rokiem, przyznano w jesiennym postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizacje lekarskie. Łącznie przyznano 6262 miejsca w trybie rezydenckim i 10 118 miejsc w trybie pozarezydenckim. 3856 miejsc zarezerwowano dla dziedzin priorytetowych, a więc medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych (518), pediatrii (322 miejsca), psychiatrii (306), anestezjologii i intensywnej terapii (270) czy patomorfologii (103).

Najmniej miejsc przyznano w epidemiologii (6), farmakologii klinicznej (8), immunologii klinicznej (9), medycynie morskiej i tropikalnej (1), medycynie sportowej i neuropatologii (po 2), toksykologii klinicznej (7) i zdrowiu publicznym (5).