12 czerwca 2024

Skład zespołu oceniającego pakiet onkologiczny

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza z wnioskiem o uwzględnienie przedstawicieli samorządu lekarskiego przy kompletowaniu składu osobowego zespołu, który będzie oceniał funkcjonowanie pakietu onkologicznego.

W treści porozumienia zawartego dnia 7 stycznia br. między przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia a Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, strony uzgodniły, że powstanie zespół roboczy ds. funkcjonowania POZ, w tym pakietu onkologicznego.

„Niezależnie od tego informację o zamiarze powołania zespołu oceniającego funkcjonowanie pakietu onkologicznego Minister Zdrowia przekazał również w czasie posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia – czytamy w piśmie adresowanym do szefa resortu zdrowia.

„Mając na uwadze ustawowy zakres zadań samorządu zawodowego lekarzy obejmujący m. in. zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia udział przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej w grupie roboczej oceniającej aktualną sytuację w ochronie zdrowia po wprowadzeniu pakietu onkologicznego jest w pełni uzasadniony” – uważa Maciej Hamankiewicz.