24 maja 2024

Skrining samorządu lekarskiego (luty 2021)

14 stycznia odbyła się gala konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”, podczas której statuetkę w kategorii „Osobowość Medyczna Roku 2020” otrzymał prezes NRL Andrzej Matyja.

Laudację (z odtworzenia) wygłosił Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki, w której podkreślił m.in., że prof. Andrzej Matyja „sprostał czasowi pandemii, czasowi przewodzenia naszemu (lekarskiemu – przyp. red.) środowisku z godnością i sprawnością organizacyjną chirurga, którym jest na co dzień”.

Przyjmując nagrodę, prezes NRL nawiązał do 2020 r., tragicznego ze względu na pandemię, zaznaczając, że mimo trudnej sytuacji polscy medycy stanęli na wysokości zadania. Nagrodę zadedykował całemu środowisku medycznemu

– „To wyróżnienie jest dla Was – dla wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek, fizjoterapeutów, ratowników, farmaceutów i innych zawodów medycznych. To Wy jesteście Osobowościami Roku”. Na koniec swojego wystąpienia zwrócił się do pacjentów, których zapewnił: „Byliśmy i jesteśmy dla Was. I nigdy Was nie opuścimy”.

Nie zatrudniajcie niekompetentnych medyków!

„Jesteście Państwo, jako dyrektorzy szpitali, odpowiedzialni za zapewnienie swoim pacjentom profesjonalnej pomocy medycznej oraz bezpiecznych warunków jej udzielania” – tak rozpoczyna swój apel prezes NRL do dyrektorów szpitali w związku z wejściem w życie tzw. ustawy o kadrach medycznych, która pozwala na zatrudnianie w polskich szpitalach medyków o niezweryfikowanych kwalifikacjach i kompetencjach zawodowych, a także bez znajomości języka polskiego.

Zdaniem prof. Matyi bezpośrednią konsekwencją zatrudnienia takich osób będzie obniżenie poziomu bezpieczeństwa pacjentów oraz zwiększone ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych skutkujących odpowiedzialnością finansową szpitala. Będzie ponadto zaburzało dotychczasowy przebieg opieki medycznej, wiążąc pozostały personel medyczny w czynnościach nadzoru/kontroli nad tymi osobami.

#SzczepimySie

24 stycznia odbył się Polonijny panel profesorów #SzczepimySie, poświęcony zagadnieniu szczepień i ich roli w walce z wirusami. Eksperci odnieśli się do obaw i wątpliwości wobec obecnie dostępnych szczepionek przeciwko COVID-19. Panel odbył się m.in. dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Chicago. Moderatorem, jak również inicjatorem wydarzenia, był prof. Marek Rudnicki – działacz polonijny, były prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago i honorowy prezes Światowej Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych.

Jednym  z panelistów był prezes NRL, który przypomniał, że każde nowe rozwiązanie czy zmiana spotyka się na początku z oporem. W kwestii szczepionek jednym z jego głównych powodów są tzw. fake newsy, przez co tak ważna jest szeroko rozumiana edukacja, kierowana do całego społeczeństwa. Ponadto, prof. Matyja zapewnił, że samorząd lekarski będzie bardzo stanowczy w kwestii wypowiedzi niepopartych współczesną wiedzą medyczną, jak i niezgodną z zapisami Kodeksu Etyki Lekarskiej. Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia retransmisji dostępnej na Facebooku.

„Nauka przeciw pandemii”

NIL poparła inicjatywę „Nauka przeciw pandemii”, zrzeszającą uznanych ekspertów ze środowiska naukowego pod przewodnictwem prof. Andrzeja M. Fala, którzy zjednoczyli się na rzecz propagowania rzetelnej informacji o konieczności szczepień przeciw COVID-19 oraz innowacyjnych technologiach zastosowanych w szczepionkach. W ramach akcji przygotowano białą księgę „Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne technologie i efektywność”, będącą kompendium wiedzy o szczepieniach, technologii i ich zasadności w walce z pandemią.

Wśród jej autorów jest prezes NRL. Zawarte w niej treści stanowią wsparcie dla środowiska lekarskiego i służb medycznych, mających codzienny kontakt z pacjentami i są dla nich najczęściej pierwszym źródłem wiedzy. To także źródło wiedzy dla mediów oraz społeczeństwa, osób poszukujących popartej wiedzą medyczną faktów na temat szczepień przeciw COVID-19 i typów stosowanych szczepionek.

Grupa „0” nie w pełni zaszczepiona

Prezes NRL zaapelował do Ministra Zdrowia o niezwłoczną modyfikację Narodowego Programu Szczepień i jednoznaczne przyznanie pracownikom sektora ochrony zdrowia możliwości szczepienia przeciw COVID-19 na każdym etapie jego realizacji. Powodem jest sytuacja lekarzy, którzy do tej pory nie mogli poddać się szczepieniu z uwagi na występujące przeciwwskazania do podania szczepionki (np. przez ciążę lub karmienie piersią), a którzy chcieliby to zrobić natychmiast po ustaniu tych okoliczności.

Z docierających do samorządu lekarskiego sygnałów wynika, że tacy lekarze otrzymują informację, że w przypadku  nieskorzystania z możliwości szczepienia w ramach etapu „0”, będą mogli zaszczepić się dopiero w etapie „3”. Ponadto, jak wiemy, ruszyły już szczepienia populacyjne przeciwko COVID-19, podczas gdy personel medyczny, który przeciwwskazań nie miał, nie został jeszcze w całości zaszczepiony.

W opinii Prezydium NRL może to doprowadzić do sytuacji, w której system opieki zdrowotnej nie będzie dysponował zdrowym i bezpiecznym personelem i tym samym nie będzie mógł zapewnić opieki zdrowotnej pacjentom. Co więcej, w przypadku zakażenia pracownik medyczny może przenieść wirusa na dużą liczbę pacjentów.  Dlatego 19 stycznia PNRL zaapelowało do Ministra Zdrowia o natychmiastowe wznowienie szczepień personelu medycznego, podkreślając, że „zaszczepienie całego personelu medycznego jest warunkiem niezbędnym do przywrócenia normalności w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia”. 

Z kolei resort zdrowia nie odpowiedział na pismo w sprawie modyfikacji Narodowego Programu Szczepień, ale ustosunkował się do apelu PmorawNRL, informując, że personel medyczny uprawniony do szczepień przeciwko COVID-19 w ramach grupy „0” może w dowolnym terminie skorzystać z możliwości zaszczepienia się w każdym punkcie szczepień na terenie kraju. Niestety, w piśmie nie podano żadnego uzasadnienia prawnego w tej kwestii. Pozostaje nam wierzyć, że ta obietnica będzie wystarczająca.

Pomoc finansowa dla rodzin lekarzy zmarłych na COVID-19

W ślad za rozmowami prowadzonymi z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia informujemy, iż resort podjął się zorganizowania wsparcia finansowego dla rodzin lekarzy zmarłych na COVID-19.

Minister Zdrowia może wnioskować o przyznanie przez Prezesa Rady Ministrów rent specjalnych owdowiałym i osieroconym członkom rodzin lekarzy, którzy zmarli z powodu COVID-19 (na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych), przy czym zakażenie wirusem SARS-CoV-2 musi mieć związek z wykonywaniem zawodu. W celu złożenia ww. wniosku wymagane jest wypełnienie tabeli (dostępnej na stronie NIL) i przesłanie do właściwej okręgowej izby lekarskiej.

Kiedy szczepienia dla pacjentów onkologicznych?

Prezes NRL zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego o pilną modyfikację rozporządzenia z dnia 14 stycznia br. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Prof. Matyja podkreślił, że należy bezwzględnie umożliwić szczepienie chorych  onkologicznie, w szczególności pacjentów z chorobami układu limfatycznego i krwiotwórczego, w ramach etapu „0” Narodowego Programu Szczepień. Ich stan zdrowia oraz dynamika rozwoju choroby wymagają, aby mogli skorzystać ze szczepień przeciwko COVID-19 w najbliższym możliwym terminie. Kancelaria Premiera RP milczy w tej sprawie, a etap „1” szczepień już się rozpoczął.

Przykładowe porady prawne na piśmie

W nawiązaniu do wspólnej inicjatywy NIL i INTER Polska, mającej na celu zapewnienie wszystkim członkom samorządu lekarskiego możliwości korzystania z bezpłatnych telekonsultacji i opinii prawnych związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, powstał zbiór przykładowych pytań i odpowiedzi. Materiał został podzielony na dwie części, które są dostępne na stronie NIL.

Alicja Szczypczyk, Dział Mediów i Komunikacji NIL