17 kwietnia 2024

Staż podyplomowy: teraz czas na Senat

W piątek zakończyło się 28. posiedzenie Sejmu. Posłowie podjęli uchwałę m.in. w sprawie ustanowienia 22 października Dniem Praw Rodziny. Wśród 11 uchwalonych ustaw znalazły się regulacje przywracające staże podyplomowe dla lekarzy i lekarzy dentystów.

28. posiedzenie Sejmu
Foto: Krzysztof Białoskórski

Przyjęta przez Sejm zmiana ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw przywraca staże podyplomowe dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Zostały one zlikwidowane przez minister zdrowia Ewę Kopacz.

Zgodnie z nowelizacją, młodzi lekarze będą odbywać staż podyplomowy pod kierunkiem opiekuna, czyli lekarza specjalisty albo lekarza dentysty wykonującego zawód co najmniej przez 5 lat. Chodzi o możliwość bezpiecznej, praktycznej nauki zawodu, zapoznanie się z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej oraz zdobycie doświadczenia w pracy z pacjentem.

Stażyści – pod nadzorem opiekuna – będą mieli pełne prawo wykonywania zawodu.

Otrzymają uprawnienia m.in. do wystawiania recept, wydawania opinii i orzeczeń lekarskich. Obywatele polscy i państw członkowskich UE studiujący medycynę w języku obcym (w Polsce i za granicą) będą mogli ubiegać się o prawo wykonywania zawodu w Polsce, bez konieczności zdawania egzaminu z języka polskiego.

Warunkiem będzie przedstawienie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego.

Ustawa zmienia także zasady przystępowania do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK). Będą mogli do nich przystąpić wyłącznie lekarze po ukończeniu studiów. Nie będzie takiej możliwości dla studentów ostatniego roku. Teraz ustawą zajmą się senatorowie.

W Sejmie „gorąco” było na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia.

W czwartek, podczas obrad komisji, posłowie odrzucili poprawkę zakładającą stopniowy wzrost wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów realizujących kształcenie w ramach rezydentury do poziomu 200 proc. średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Głosowanie poprzedziła dosyć burzliwa dyskusja.

Spierano się także o ujawnianie pytań egzaminacyjnych (LEK, LDEK, PES).

W trakcie dyskusji prof. Marian Zembala, były szef resortu zdrowia, powiedział, że odtajnienie pytań negatywnie wpłynęłoby na poziom sprawdzania wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów. Odtajnienia pytań domaga się za to m.in. samorząd lekarski. W jaki sposób stanowisko młodych lekarzy uzasadniał wiceprzewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, Michał Bulsa, piszemy tutaj (znajduje się tam również nagranie wideo z ostatniego posiedzenia Komisji Zdrowia).


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.