17 czerwca 2024

Unia Europejska

Do Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego podchodzę z rezerwą

Ministerstwo Zdrowia, z myślą o cudzoziemcach spoza Unii Europejskiej, chce wprowadzić możliwość leczenia w Polsce bez nostryfikacji dyplomu i specjalny egzamin uprawiający do posługiwania się...

Jarosław Biliński: Ministerstwo Zdrowia wrzuca nam gorący kartofel

Ministerstwo planuje wprowadzić duże ułatwienia dla cudzoziemców, którzy nie kształcą się na takim samym poziomie i w takim systemie, jaki obowiązuje w Polsce i w...

Lepiej mieć dwóch dobrze wykształconych lekarzy niż trzech źle

Po kilku miesiącach na nowo rozgorzała dyskusja o ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Co o planowanej nowelizacji myśli prof. dr hab. Mariusz Klencki,...

Programy zdrowotne w UE. Bądź zdrowa, Europo!

Zwykle nie wypadamy korzystnie w tych porównaniach i dyskusje kończą się wnioskiem o zwiększenie nakładów finansowych na ochronę zdrowia – większy budżet ma zmniejszyć wszystkie...

Polskie akcenty na UEMS w Londynie. Zmiany w specjalizacjach?

Dr n. med. Łukasz Jasek z Ośrodka Współpracy Zagranicznej NRL uczestniczył w spotkaniu Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS), które odbyło się 18-19 października w siedzibie...

NZOZ: Uczulam lekarzy cudzoziemców, aby zapoznali się z polskim prawem

Czy projektowane zmiany upraszczające wymagania dla otrzymania zezwolenia na pracę dla lekarzy cudzoziemców spoza UE rodzą wątpliwości w zakresie odpowiedzialności zawodowej? Foto: Mariusz Tomczak A...

Konsekwencje Brexitu a ubezpieczenie zdrowotne

Informacja nt. konsekwencji bezumownego Brexitu z punktu widzenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej – ubezpieczenie zdrowotne/karta EKUZ/inne dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych (S1, S2,...

Ograniczyć emigrację zarobkową absolwentów zawodów medycznych

Projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zawiera przepisy umożliwiające pracę w Polsce (ograniczoną czasowo i co do miejsca) specjalistom spoza UE bez...

Kształćmy więcej studentów z Polski niż z zagranicy. Zmieńmy priorytet!

Ministerstwo Zdrowia chwali się, że rośnie pula miejsc na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym. Nie dodaje, że kształci się coraz więcej obcokrajowców, którzy nie znają języka...

To powinna być ostateczność, a nie systemowe rozwiązanie

Projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zawiera przepisy umożliwiające pracę w Polsce (ograniczoną czasowo i co do miejsca) specjalistom spoza UE bez...

PWZ dla lekarzy spoza UE bez nostryfikacji. Pomysł odejdzie do lamusa?

Projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zawiera przepisy umożliwiające pracę w Polsce (ograniczoną czasowo i co do miejsca) specjalistom spoza UE bez...

Z Brukseli płynie zapowiedź ważnych zmian w ochronie zdrowia

Kierowane do kandydatów na komisarzy „Mission Letters” Ursuli von der Leyen różnią się formą od analogicznych listów sformułowanych w 2014 r. przez Jean-Claude Junckera. Ursula...