19 lipca 2024

NZOZ: Uczulam lekarzy cudzoziemców, aby zapoznali się z polskim prawem

Czy projektowane zmiany upraszczające wymagania dla otrzymania zezwolenia na pracę dla lekarzy cudzoziemców spoza UE rodzą wątpliwości w zakresie odpowiedzialności zawodowej?

Foto: Mariusz Tomczak

A jeśli lekarz, który posiadać będzie ograniczone co do miejsca i czasu PWZ, popełni błąd w czasie wykonywania zawodu…?

Komentuje Grzegorz Wrona, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:

– Zgodnie z proponowanymi przepisami lekarz będzie mógł pracować tylko w konkretnej placówce medycznej, na zaproszenie dyrektora tego podmiotu, co jednak nie zwalnia go z odpowiedzialności za popełniane błędy.

Aby otrzymać prawo wykonywania zawodu, nawet w ograniczonym zakresie, trzeba być członkiem właściwej okręgowej izby lekarskiej, a każdy członek OIL w pełni podlega odpowiedzialności zawodowej. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Chciałbym uczulić lekarzy cudzoziemców, aby przed podjęciem pracy zapoznali się z polskim prawem, także korporacyjnym.

Brak wiedzy w zakresie obowiązującego prawa miejscowego to zresztą problem, który generalnie dotyczy lekarzy pracujących poza granicami własnego kraju. Często osoby te, wyjeżdżając do pracy do innego państwa, nie znają lokalnych realiów prawnych. Myślą, że są one identyczne jak w ich ojczyźnie, co często okazuje się nieprawdą. To rodzi czasem problemy, włącznie z ryzykiem pociągnięcia do odpowiedzialności za czyny, które ich zdaniem – są zgodne z prawem. Proces ten można zaobserwować, analizując sprawy zgłaszane w europejskim systemie wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI). Nie mam natomiast wątpliwości, że wejście w życie zapowiadanej noweli postawi przed odpowiedzialnością zawodową wiele pytań, na które trzeba będzie znaleźć szybko odpowiedzi.