21 kwietnia 2024

Tajemnica lekarska: przypominamy o zmianach

W piątek 5 sierpnia wchodzi  w życie ustawa z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która w istotny sposób ogranicza zakres tajemnicy lekarskiej.

Foto: freeimages.com

Samorząd lekarski, podobnie jak Ministerstwo Zdrowia i Sąd Najwyższy, negatywnie opiniowały projekt tej ustawy. Dlaczego?

„(…) Rozwiązanie, uprawniające każdą osobę bliską do dostępu do informacji objętych tajemnicą lekarską, jest rozwiązaniem zbyt daleko idącym i podważającym szczególną ochronę należną informacjom dotyczącym zdrowia pacjenta. Podkreślenia wymaga, że ustawodawca uznał osoby bliskie pacjentowi za nieuprawnione z mocy ustawy do dostępu do informacji o jego stanie zdrowia za życia tego pacjenta” – czytamy w stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjętym 20 maja br. (więcej tutaj).

„Ustawa obliguje lekarza do ujawnienia na żądanie osoby bliskiej pacjentowi, który zmarł, informacji objętych tajemnicą lekarską także w sytuacji, gdy pacjent za życia wyrazi wolę, aby tym osobom informacji objętych tajemnicą lekarską nie ujawniać. To oznacza, że powinniśmy teraz informować pacjentów, że w razie ich śmierci, my, lekarze, będziemy zmuszeni, nawet wbrew ich woli, do ujawniania ich bliskim wszystkich informacji medycznych uzyskanych w związku z leczeniem tych pacjentów” – tłumaczył kilka tygodni temu w liście do lekarzy i lekarzy dentystów prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz (więcej tutaj).


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.