18 lipca 2024

Takiego kongresu jeszcze nie było

Międzynarodowy Kongres FDI, który odbędzie się w dniach 7-10 września 2016 r. w Poznaniu, będzie spotkaniem dla wszystkich stomatologów, higienistek stomatologicznych, asystentek, techników dentystycznych, a także personelu klinik i gabinetów stomatologicznych. Wydarzenie to podzielone zostało na trzy główne części: spotkanie Światowego Parlamentu Dentystycznego, konferencję naukową oraz targi stomatologiczne.

Prof. Marzena Dominiak

Elementem łączącym wszystkie jest fakt, że w jednym miejscu i czasie spotkają się lekarze stomatolodzy i przemysł dentystyczny z całego świata. Część naukowa to jeden z filarów Kongresu. Skierowana jest ona właściwie do wszystkich zawodów związanych z dentystyką. Niezależnie odbędzie się w tej części także spotkanie dla stomatologów, techników dentystycznych oraz higienistek i asystentek stomatologicznych.

Organizatorzy zaplanowali pełną różnorodność tematyczną i organizacyjną w programie przeznaczonym dla lekarzy dentystów. Odbędą się zarówno wykłady, czyli część teoretyczna, jak i warsztaty, czyli część praktyczna. Program naukowy realizowany będzie w formie wykładów – międzynarodowych i polskich – odbywających się w kilku salach jednocześnie.

Wśród wykładowców zagranicznych znajdą się prelegenci z całego świata, właściwie z każdego kontynentu. To niezaprzeczalna wartość sama w sobie. Zaplanowano również tzw. Dzień Niemiecki i Dzień Ukraiński, w ramach których przedstawiciele tych krajów będą prezentowali na sympozjach specjalistyczną dla nich myśl zawodową. Zaproszono już około 100 wykładowców, którzy w ponad 23 różnych tematycznie sesjach będą prezentowali współczesną myśl stomatologiczną.

Warto podkreślić też fakt, że po raz pierwszy w historii Kongresów FDI zostanie wprowadzona w Poznaniu sesja laseroterapii, chirurgii regeneracyjnej, chirurgii szczękowo-twarzowej, a także sesja tzw. oral medicine, czyli sesja pokazująca związek stanu ogólnego pacjenta ze stanem miejscowym w jamie ustnej.

Wykładowcy ze świata i Polski będą pokazywali nierozerwalny związek pomiędzy pracą stomatologów i lekarzy ogólnych. Co warte zaznaczenia, już teraz mocno zabiegamy o to, by w sesji polskiej odbyła się taka, którą poprowadzi dwóch specjalistów: lekarz ogólny i stomatolog. Chcielibyśmy, by zaprezentowali oni najnowszy stan wiedzy o nierozerwalności tych dwóch dziedzin medycyny w świetle podejmowanej terapii u pacjentów.

Za niezwykle cenne poczytuję również fakt, że swój udział w Kongresie potwierdzili już znani i cenieni wykładowcy, jak prof. Maurizio Tonetti, prof. Giulio Rasperini, prof. Anton Sculan, prof. YG Park, prof. Aldo Brugnera Junior – prezes Światowego Towarzystwa Laserowego czy też prof. Kaan Orhan – prezes Europejskiej Akademii Radiologii Szczękowo-Twarzowej.

Oprócz wykładów na sesji głównej w języku angielskim, które będą tłumaczone m.in. na język polski, odbędą się wykłady w języku polskim na sympozjach satelitarnych i tzw. spotkania z ekspertem (Meet the Expert).

Ten ostatni rodzaj zajęć wydaje się szczególnie atrakcyjny, gdyż zaproszeni eksperci będą przez godzinę dostępni dla każdego stomatologa, który zechce z nimi porozmawiać o praktycznych aspektach poszczególnych dziedzin stomatologii, o codziennych problemach, które być może uda się rozwiązać podczas takiej indywidualnej „konsultacji”.

Kolejnym bardzo ważnym elementem Kongresu FDI w Poznaniu będzie możliwość czynnego w nim uczestniczenia. Osoby chętne będą mogły zgłaszać swoje wystąpienia w formie plakatów lub tzw. free communication, czyli tzw. krótkich 10-minutowych wystąpień w 23 dziedzinach stomatologii. Najlepsze prace z każdej dziedziny zostaną nagradzane m.in. biletem wstępu na kolejny kongres FDI. Aktywność ta dostępna będzie dla wszystkich.

Organizatorzy Kongresu przewidzieli też miejsce na zajęcia praktyczne, tak lubiane przez klinicystów. Będą odbywały się one podczas całego cyklu spotkań, zatem każdy może wybrać dla siebie atrakcyjny punkt programu naukowego i wziąć w nim aktywnie udział. Kongres FDI w Poznaniu to wydarzenie naprawdę wyjątkowe i merytorycznie na bardzo wysokim poziomie, dlatego bardzo zachęcam do wzięcia w nim udziału.

Prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak
Przewodnicząca Komitetu Naukowego Kongresu FDI’16

Źródło: „Gazeta Lekarska” nr 12/2015-1/2016