12 czerwca 2024

Umniejszanie pozycji lekarzy POZ? (list)

Kilka dni temu do naszej redakcji wpłynął głos w sprawie lekarzy POZ. Joanna Szeląg (specjalista medycyny rodzinnej, członek Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce) krytycznie odniosła się do wywiadu z dr. Dariuszem Rembiszem (specjalistą medycyny rodzinnej, internistą, dyrektorem ds. medycznych Szpitala św. Elżbiety w Warszawie).

Foto: freeimages.com

W nawiązaniu do wywiadu „Jakie badania diagnostyczne zleca lekarz POZ?”, który 12 sierpnia 2015 roku ukazał się na www.gazetalekarska.pl, chciałabym zauważyć, że zakres tych badań określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2014 poz. 1914).

W jego zapisach nie ma mowy o echo serca. Natomiast na badania endoskopowe, gastroskopię i kolonoskopię, lekarze rodzinni mogą kierować od dawna i w tym względzie nic się nie zmieniło.

Zważywszy na to, że wywiad ukazał się w „Gazecie Lekarskiej”, która reprezentuje całe środowisko lekarskie, z zaskoczeniem przeczytałam, że – według doktora Dariusza Rembisza – pacjenci nie mogą w POZ liczyć na staranne zebranie wywiadu czy zbadanie, ani na otrzymanie zlecenia na konieczne badania.

Taka opinia jest wybitnie krzywdząca i nie odpowiada rzeczywistości. Zdecydowana większość lekarzy rodzinnych rzetelnie, z poświęceniem i wykorzystując najnowszą wiedzę medyczną, opiekuje się swoimi pacjentami.

Cały czas się kształcimy i podnosimy nasze kwalifikacje. Jak wynika z wielu badań, podstawowa opieka zdrowotna jest tym elementem systemu, z którego pacjenci są zadowoleni.

Niewątpliwie nieprawidłowości zdarzają się wszędzie, zarówno w POZ, jak i w specjalistyce czy szpitalnictwie. I należy na nie reagować z całą stanowczością.

Natomiast powielanie stereotypu, jakoby lekarz rodzinny niesumiennie wykonywał swoją pracę (w tym oszczędzał na badaniach dodatkowych) i umniejszanie pozycji lekarzy rodzinnych, to postawa niegodna lekarza.

Zdecydowanie zabrakło mi rzetelnej i obiektywnej oceny sytuacji i oddania głosu w tej kwestii lekarzowi rodzinnemu, który faktycznie pracuje na co dzień w swojej praktyce w ramach umowy z NFZ.

Joanna Szeląg


Czytaj więcej o podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.