14 lipca 2024

W labiryncie kolejek onkologicznych

Leczenie choroby nowotworowej w naszym kraju cechuje etapowość, brak koordynacji i długi okres oczekiwania, ponadto nie ma kompleksowego podejścia do chorego – wynika z danych OnkoBarometru. Jest to raport przygotowany przez Fundację WatchHealthCare, badający zmiany w dostępności do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych.

Wykres 1.

Wykres 1. Średni czas oczekiwania na gwarantowane świadczenia zdrowotne (w miesiącach) w poszczególnych dziedzinach onkologicznych

Autorzy raportu przeanalizowali pięć dziedzin medycyny z zakresu onkologii: chirurgia onkologiczna, ginekologia onkologiczna, hematologia i hematoonkologia, onkologia sensu stricte oraz radioterapia onkologiczna. Wyniki pokazują, że średnio czas oczekiwania na gwarantowane świadczenia zdrowotne z zakresu onkologii wynosi ponad miesiąc. Najdłużej trzeba czekać na świadczenie w zakresie chirurgii onkologicznej (prawie dwa miesiące), a najkrócej – radioterapii onkologicznej (około 15 dni).

Także dostęp do lekarzy specjalistów rozkłada się nierównomiernie. Do onkologa poczekamy dwa tygodnie, ale do hematologa już 3,5 miesiąca. Ograniczony jest też dostęp do badań diagnostycznych – na niektóre z nich, na przykład wykonanie rezonansu magnetycznego poczekamy 4,5 miesiąca, niewiele krócej na badanie cytogenetyczne, a 2,5 miesiąca – na tomografię komputerową nerek. W przypadku zabiegów/operacji najdłużej trzeba czekać na rekonstrukcję piersi z użyciem implantu typu ekspander (osiem miesięcy), mukozektomię oraz usunięcie guzka tarczycy (prawie dwa miesiące).

Wykres 2.

Wykres 2. Skumulowany czas oczekiwania (w miesiącach) na rozpoczęcie leczenia dla wybranych jednostek chorobowych

Utrudnienia w dostępie do poszczególnych etapów leczenia pacjenta onkologicznego powodują, że szybka pomoc, kluczowa w przypadku walki z nowotworami, jest trudna do uzyskania, przez co cały efekt terapeutyczny ulega zatraceniu. Na przykład „typowa” pacjentka z rakiem piersi na rozpoczęcie leczenia czeka w Polsce około pięć miesięcy (ponad dwa razy dłużej niż wynoszą brytyjskie zalecenia), a chory na przewlekłą białaczkę szpikową – ponad osiem miesięcy.

Planowane są kolejne edycje OnkoBarometru. Jego twórcy zamierzają w ten sposób zbadać, czy zmiany zaproponowane przez ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza w tzw. pakiecie onkologicznym okażą się skuteczne i poprawią sytuację chorych na raka.

Źródło: Fundacja WHC