27 maja 2024

Więcej czasu na składanie wniosków ws. recept

Do 30 czerwca 2017 roku przedłużono termin składania wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept oraz aktualizację danych osobowych w Portalu Personelu NFZ. Zmianę reguluje zarządzenie Prezesa NFZ (nr 114/2016/DGL) z dnia 16 listopada 2016 roku.

p1040961

Foto: Marta Jakubiak

Zarządzenie dotyczy lekarzy, którzy nie rozwiązali umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane przed 31 grudnia 2016 roku. Umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane wygasają 1 stycznia 2017 roku.

Osoby dotychczas uprawnione na podstawie zawartych z NFZ umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane, które po 1 stycznia 2017 roku chcą mieć dostęp do pobierania numerów recept refundowanych, powinny przekazać do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wniosek o utrzymanie uprawnienia do ich pobierania.

Dzięki zarządzeniu mają na to jeszcze 6 miesięcy, czyli mogą to zrobić do 30 czerwca 2017 roku.

NIL/LS/NFZ

Zobacz konferencję naukową pt. „Marihuana – lek czy zagrożenie?”:


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.