19 maja 2024

Wiemy, ilu seniorów dostało leki 75+

Od 1 września ubiegłego roku seniorzy, którzy ukończyli 75 lat, mają dostęp do bezpłatnych leków. Jedyne kryterium to wiek pacjenta (weryfikowany na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia).

Foto: Marta Jakubiak

W 2015 roku seniorzy po 75. roku życia wydali ok. 860 milionów złotych na leki refundowane – podało Ministerstwo Zdrowia.

Dzięki projektowi 75+ wydatki tej grupy pacjentów za leki refundowane zmniejszyły się od 1 września 2016 roku o 40 proc., a w kolejnych latach – jak przewiduje resort zdrowia – zmniejszą się o ponad 60 proc. Lista bezpłatnych leków stanowi część obwieszczenia refundacyjnego.

Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.

Obecnie zawiera 1167 pozycji (1167 preparatów), które obejmują 78 substancji czynnych. Znajdują się na niej leki stosowane w leczeniu osób starszych (głównie chorób przewlekłych, np. chorób serca i układu krążenia, choroby Parkinsona, osteoporozy). Wykaz jest  aktualizowany co dwa miesiące wraz z obwieszczeniem refundacyjnym, ostatnia zmiana weszła w życie kilkanaście dni temu.

Od 1 stycznia 2017 roku lista leków 75+ została rozszerzona o:

  • insuliny ludzkie i krótkodziałające analogi insulin ludzkich,
  • leki zawierające substancję czynną pramipexolum do stosowania w leczeniu pacjentów z objawami idiopatycznej choroby Parkinsona u dorosłych,
  • leki zawierające umeclidinii bromidum stosowane przy leczeniu POChP.

Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, do 14 grudnia z projektu 75+ skorzystało ponad 1,6 miliona seniorów, którym wydano ponad 9,8 mln opakowań bezpłatnych leków. Łącznie seniorzy otrzymali ponad 4,2 mln recept na bezpłatne leki. – Projekt bezpłatnych leków dla seniorów jest sukcesem – mówi minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

– Na listę leków refundowanych trafiło 30 nowych substancji czynnych, te leki były oczekiwane przez pacjentów – dodaje minister. Przypominamy, że recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze POZ udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae.

Zobacz konferencję naukową pt. „Marihuana – lek czy zagrożenie?”:


„Procedura wyceniona jest przez NFZ na 2444 zł, podczas gdy operacja, w czasie której leczy się głęboką endometriozę, może trwać nawet do ośmiu godzin. Jest dla mnie niepojęte, by za operacje o stopniu skomplikowania częstokroć wyższym niż operacje onkologiczne płacić tak mało”. Rozmowa z dr. Pawłem Siekierskim, inicjatorem utworzenia Poradni Leczenia Endometriozy w Szpitalu św. Zofii w Warszawie tutaj.