21 kwietnia 2024

Wspomnienie. Dr Andrzej Baszkowski (1947-2021)

12 grudnia 2021 r. zmarł dr Andrzej Baszkowski, specjalista chirurgii stomatologicznej, współtwórca zrębów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, w tym jej biuletynu, którego był redaktorem naczelnym i do którego pisał nieocenione i chętnie czytane słowo wstępne.

Foto: Marta Jakubiak

Przewodniczył Komisji Stomatologicznej WIL, był też wiceprezesem Okręgowej Rady Lekarskiej WIL, wieloletnim członkiem Naczelnej Rady Lekarskiej i wiceprzewodniczącym Komisji Stomatologicznej NRL.

Dr Andrzej Baszkowski dał się poznać na arenie ogólnopolskiej jako ceniony uczestnik negocjacji z Narodowym Funduszem Zdrowia, z których zdawał relacje w felietonach „Gazety Lekarskiej”. Sojusznik ugody i kompromisu, wyznawca tezy: „będziesz ciężko pracował, ale będziesz godnie żył” oraz „najlepszą modlitwą jest praca”.

Autor opracowań z dziedziny historii stomatologii w Wielkopolsce, dowcipny, pełny uroku erudyta. Zmarł za wcześnie ku ogromnemu żalowi wszystkich, którzy z Nim współpracowali, spierali się o autonomię stomatologii w ramach wspólnej izby lekarskiej, podróżowali i wędrowali po lesie z kijkami. Bywali w operze i na balach. Był fantastycznym, ciepłym, mądrym człowiekiem.

Był autorem książek „Od negocjacji po kompromis. Skutki wprowadzenia powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych na życie zawodowe lekarzy polskich do roku 1950” oraz „Wielkopolska Izba Lekarska. Tradycja i współczesność 2000-2019”, a także współautorem monografii poświęconej historii WIL.

Andrzej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i najwyższym odznaczeniem samorządu lekarskiego „Meritus pro Medicis”. W 2019 r. podczas poznańskiej gali 30-lecia odrodzenia izb lekarskich odebrał statuetkę im. Józefa Strusia. Rok 2021 przyniósł Andrzejowi Baszkowskiemu podczas jubileuszu 100-lecia powstania Izby Lekarskiej Poznańsko-Pomorskiej, jako głównemu autorowi uroczystości, nagrodę za krzewienie pamięci historycznej o lekarzach i lekarzach dentystach.

Był też członkiem i współpracownikiem Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, jurorem w konkursach podczas Saldentu i CEDE, duszą towarzystwa w czasie spotkań na Kongresie FDI w Poznaniu. Był osobowością niezwykłą. Na zawsze pozostanie w pamięci tych, którzy mieli szczęście i zaszczyt z nim współpracować.

Żegnaj Andrzeju!

Anna Kurhańska-Flisykowska, Anna Tarajkowska