20 kwietnia 2024

Wszystko o pilotażu POZ Plus

W styczniu ruszy pilotaż w POZ. W planach m.in.: większy pakiet badań diagnostycznych, realizacja części konsultacji specjalistycznych na poziomie POZ oraz wykorzystanie telemedycyny. Placówki otrzymają dodatkowe pieniądze.

Foto: imageworld.pl

W ramach przebudowy systemu opieki zdrowotnej minister Konstanty Radziwiłł wielokrotnie zapowiadał nowe rozwiązania dla podstawowej opieki zdrowotnej.

To ona, niezależnie od rodzaju choroby, powinna być filarem systemu, a zmiany miałyby ustanowić lekarza rodzinnego jako instytucję w centrum POZ, składającej się z zespołu specjalistów medycznych.

– Ministerstwo stawia na to, by lekarz POZ stał się faktycznie lekarzem pierwszego kontaktu znającym pacjenta od podszewki – podkreśla Katarzyna Głowala, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Na początku wakacji resort przekazał projekt ustawy o POZ do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Rząd przyjął projekt pod koniec sierpnia, wkrótce ma trafić do Sejmu. – To kolejny element zmian systemowych, które wprowadza minister Konstanty Radziwiłł. Po sieci szpitali teraz wprowadzamy zmiany w POZ – mówi premier Beata Szydło.

Jego wejście w życie nie oznacza jednak końca zmian w tym obszarze. Kolejne nastąpią po zakończeniu programu pilotażowego POZ Plus. – Nie chcemy wprowadzać nagle tak dużej zmiany. Najpierw ją przetestujemy, następnie zaprezentujemy wyniki ministrowi zdrowia, a dopiero potem nastąpi wdrożenie na szerszą skalę sprawdzonego modelu – tłumaczy Katarzyna Wiktorzak, naczelnik Wydziału ds. Strategii i Projektów Rozwojowych NFZ.

Celem pilotażu jest sprawdzenie założeń modelu opieki koordynowanej. Jej istotą, jak czytamy w dokumentach NFZ, ma być koncentracja „na rzeczywistych potrzebach zdrowotnych pacjentów” pozostających pod opieką lekarza POZ, ich realizacja „w sposób kompleksowy, planowany, ciągły i zintegrowany” oraz prowadzenie „aktywnej opieki nad pacjentem w zdrowiu i chorobie”.

Pacjent stanie się „aktywnym partnerem we wspólnym podejmowaniu decyzji” w oparciu o wypracowany w dialogu indywidualny plan opieki medycznej. – Nie chcemy, by wszystko spoczywało na barkach lekarza czy pielęgniarki, ale żeby grupa współpracująca z pacjentem była szeroka – deklaruje Katarzyna Wiktorzak, dodając, że w realizacji planu opieki pacjent otrzyma wsparcie zespołu złożonego nie tylko z lekarza i pielęgniarki, ale również dietetyka, edukatora zdrowotnego czy fizjoterapeuty.

– Chcielibyśmy zatrzymać pacjentów na poziomie POZ, by tylko ciężkie przypadki trafiały do specjalistów lub do szpitali – nie ukrywa przedstawicielka NFZ. W wyniku pilotażu ma zostać wprowadzony taki sposób kontraktowania i finansowania świadczeń POZ, który zapewni realizację postawionych celów. Pilotaż ma rozpocząć się w styczniu 2018 r., potrwa dwa lata.

Lekarz specjalista online

Podmioty objęte pilotażem zobowiązują się do spełnienia określonych warunków. Pacjentom objętym programem zarządzania chorobą muszą zapewnić dostęp m.in. do konsultacji specjalisty w określonych dziedzinach (diabetologia, endokrynologia, kardiologia, neurologia, pulmonologia, ortopedia) oraz do świadczeń rehabilitacyjnych w zespołach bólowych kręgosłupa i zmian zwyrodnieniowych stawów obwodowych.

– Nie chcielibyśmy stawiać sztywnych warunków, że lekarz specjalista z danej dziedziny musi być dostępny 3 razy w tygodniu. Raczej chcielibyśmy, by było to uzgodnione i dostosowane do potrzeb danej placówki oraz do populacji, którą placówka się opiekuje – wyjaśnia Katarzyna Wiktorzak. Należy również opracować regulamin organizacyjny zgodny ze wskazaniami płatnika.

Co ważne, do pilotażu można zgłosić kilka miejsc udzielania świadczeń pod warunkiem, że dla każdego z nich są spełnione wymagania. Udział w pilotażu równoznaczny jest ze zgodą na wzięcie udziału w procesie aplikowania o granty na dofinansowanie ze środków EFS, którymi zarządzać będzie NFZ. – Trzeba będzie zmierzyć się trochę z biurokracją – mówi naczelnik Wydziału ds. Strategii i Projektów Rozwojowych NFZ.

Program zarządzania chorobą

Czym ma się różnić obecna opieka nad pacjentem od tej w POZ Plus? – Przede wszystkim chcielibyśmy, żeby opieka była wykonywana przez zespół ludzi, nie tylko przez lekarza, oraz wprowadzenia możliwości szybkich konsultacji z wybranymi specjalistami również z wykorzystaniem telemedycyny – dodaje. Te zmiany mogą być najbardziej widoczne z punktu widzenia pacjenta.

W nowym modelu opieki leczenie ma być udzielane zgodnie z obecnie obowiązującym zakresem świadczeń realizowanych przez lekarza POZ, niemniej powiększy się zakres i liczba działań profilaktycznych i edukacyjnych, dodatkowych usług dla pacjentów z chorobami przewlekłymi, usług diagnostycznych i rehabilitacyjnych. Ważną funkcję ma pełnić koordynator.

– Będzie wspierał pacjenta, m.in. prowadząc terminarz wizyt (umawianie badań diagnostycznych, wizyt kontrolnych, konsultacji specjalistycznych w ramach programu zarządzania chorobą), zapraszając na bilanse zdrowia, przypominając o terminie wizyty, koordynując przepływ informacji czy pełniąc funkcję łącznika pomiędzy pacjentem a zespołem POZ – wylicza Sylwia Wądrzyk, rzecznik prasowy NFZ.

Badania bilansowe będą wykonywane co pięć lat. Ten termin ma być liczony w oparciu o upływ czasu od ostatniej wizyty. Po przeprowadzeniu badań pacjent otrzyma status: zdrowy bez czynników ryzyka, zdrowy ze stwierdzonymi czynnikami ryzyka zachorowania na choroby przewlekłe, chory z podejrzeniem lub rozpoznaniem choroby przewlekłej. W oparciu o badanie bilansowe lub na podstawie dotychczasowej, udokumentowanej historii choroby, pacjent może zostać zakwalifikowany do udziału w programie zarządzania chorobą.

W ramach pilotażu program ten obejmie pacjentów zmagających się co najmniej z jedną z 11 chorób przewlekłych (nadciśnienie tętnicze samoistne, cukrzyca typu 2, przewlekła choroba wieńcowa, utrwalone migotanie przedsionków, przewlekła niewydolność serca, astma oskrzelowa, POChP, wole miąższowe i guzowate tarczycy, niedoczynność tarczycy, choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych, zespoły bólowe kręgosłupa).

Tym, co ma wyróżniać program zarządzania chorobą, będzie (cytaty za dokumentami NFZ): „planowanie kolejnych zdarzeń zdrowotnych z wyprzedzeniem”, „aktywny nadzór ze strony świadczeniodawcy nad realizacją zaleceń przez pacjenta i monitorowanie jakości opieki” oraz okresowe (np. raz w roku) wykonywanie pogłębionego badania stanu zdrowia w ramach tzw. porady kompleksowej.

Nie tylko stawka kapitacyjna

To, że dzięki opiece skoordynowanej ma zyskać pacjent, wydaje się oczywiste. A co zyskają świadczeniodawcy uczestniczący w pilotażu? Jak mówi Milena Kruszewska, rzecznik prasowy ministra zdrowia, otrzymają środki finansowe na usprawnienie systemu informatycznego (wsparcie technologiczne) oraz na zatrudnienie osoby koordynującej opiekę medyczną w ramach modelu (pielęgniarkę lub absolwenta kierunku zdrowie publiczne).

– Placówka POZ otrzyma, tak jak dotychczas, stawkę kapitacyjną, ale dodatkowo także budżet powierzony na badania profilaktyczne, budżet powierzony na zarządzanie chorobą w 11 najpopularniejszych niezakaźnych chorobach przewlekłych oraz grant na dostosowanie systemów informatycznych i na zatrudnienie asystenta procesu leczniczego koordynującego opiekę medyczną w ramach modelu – wylicza Milena Kruszewska.

Pod koniec czerwca ogłoszono preselekcję świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej w ramach pilotażu POZ Plus. Wśród wymagań znalazło się m.in. posiadanie umowy z Funduszem na realizację świadczeń POZ, obecność od 2,5 do 10 tys. pacjentów zadeklarowanych do lekarzy POZ w miejscu udzielania świadczeń, istnienie elektronicznej rejestracji wykonanych świadczeń czy prowadzenie terminarza wizyt w wersji elektronicznej.

Wyniki ogłoszono 24 lipca. Spośród 620 świadczeniodawców, którzy zgłosili 874 miejsca udzielania świadczeń (łączna liczba osób objętych opieką przez te placówki przekroczyła 5,6 mln), warunki preselekcji spełniło 713 zgłoszonych miejsc. Przedstawiciele tych ostatnich zostaną zaproszeni na spotkanie informacyjno-szkoleniowe organizowane przez centralę płatnika.

Jak podaje rzecznik prasowy NFZ, nabór do zawarcia umów na realizację pilotażu wraz z podpisywaniem umów grantowych zaplanowano na IV kwartał br.

Mariusz Tomczak